Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KWALITEITSZORGINSTRUMENTEN

In gestandaardiseerde online bevragingen peilt UHasselt bij haar studenten, docenten, alumni en werkveld naar hun perceptie over de onderwijskwaliteit van de opleidingen. Bedoeling is om voor zowel instelling als faculteit en opleiding positieve punten en aandachtspunten te signaleren en evoluties op te volgen in de tijd. Op het einde van de rit krijgen studenten een terugkoppeling over de resultaten van de bevraging. UHasselt draagt studentenbetrokkenheid immers hoog in het vaandel. Verder krijgen studenten de kans om het doceergedrag van hun docenten te beoordelen. Dit heeft het grote voordeel dat op continue basis gewerkt wordt aan het verbeteren van de didactische en pedagogische kwaliteit. Deze bevragingen monden uit in onderwijsevaluaties.

In evaluatievergaderingen wisselen studenten en docenten in een sfeer van vertrouwen van gedachten over het geboden onderwijs en hebben ze het over goede praktijken en verbeterpunten in opleidingsonderdelen. Dit leidt ertoe dat meteen of op relatief korte termijn een oplossing kan gezocht worden voor concrete knelpunten.

UHasselt gaat ook ad hoc in gesprek met studenten, docenten, alumni en werkveld over de opleidingsstrategie, het opleidingsprofiel en onderwijsthema’s. Ook de contacten die er met het werkveld zijn over stages en bachelor- en masterproeven bieden ideeën voor opleidingsinnovaties.