Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIE OP KWALITEITSZORG

De UHasselt heeft een sterke traditie in kwaliteitszorg, waarbij docenten en opleidingen het eigenaarschap nemen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen.

Kwaliteitsvol onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs is voor UHasselt onderwijst dat de student verrijkt met academische competenties en met professionele skills, het is onderwijs dat de student waardeert op persoonlijk vlak. Kwaliteitsvol onderwijs volgt én academische ontwikkelingen, én onderwijskundige ontwikkelingen én speelt in op maatschappelijke tendensen. Kwaliteitszorg versterkt de fundamenten van het onderwijsbeleid. 

Kwaliteitscultuur

UHasselt maakt de omslag van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur. We zien kwaliteitszorg als een gedeelde verantwoordelijkheid voor instelling, faculteit en opleiding. Iedereen binnen de organisatie wordt daarbij aangemoedigd de verantwoordelijkheid voor kwaliteit op zich te nemen. Er is een instellingsbrede onderwijsvisie die rekening houdt met de concrete eigenheid van de opleidingen. Op opleidingsniveau is het onderwijsmanagementteam (OMT) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van de opleiding. Op niveau van het opleidingsonderdeel staat het onderwijsteam in voor de kwaliteitsborging. De verschillende niveaus versterken elkaar en werken met het oog op het permanent verder ontwikkelen van de opleidingen. Bovendien hebben studenten op alle niveaus inspraak in de kwaliteitsevaluatie van de opleidingsonderdelen.