Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KWALITEITSCULTUUR

UHasselt maakt de omslag van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur. We zien kwaliteitszorg als een gedeelde verantwoordelijkheid voor instelling, faculteit en opleiding. Iedereen binnen de organisatie wordt daarbij aangemoedigd de verantwoordelijkheid voor kwaliteit op zich te nemen. Er is een instellingsbrede onderwijsvisie die rekening houdt met de concrete eigenheid van de opleidingen. Op opleidingsniveau is het onderwijsmanagementteam verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van de opleiding. Op niveau van het opleidingsonderdeel staat het onderwijsteam in voor de kwaliteitsborging. De verschillende niveaus versterken elkaar en werken met het oog op het permanent verbeteren van de opleidingen.

Stéphanie Van den Bempt (alumna): “De UHasselt ondersteunt en moedigt proffen aan om verantwoordelijkheid op te nemen in de opbouw en uitvoering van curricula. Een sterkte in dat proces is dat óók de studenten input mogen geven. Hierdoor krijg je niet enkel opleidingen die constant vernieuwen, maar ook opleidingen die goed aansluiten bij de wensen van een steeds wijzigende studentenpopulatie.” (Nu Weet Je Het, nr 3, jaargang 2016)