Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEOORDELINGSPROCEDURES DOOR NVAO

Bovenop de kwaliteitszorg die binnen UHasselt gebeurt, wordt de kwaliteit van de instelling ook bewaakt door middel van het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel. Dit heeft als uitgangspunt dat er verantwoording wordt afgelegd voor de kwaliteit van de instelling. Enkele van deze procedures zijn:

  1. De Toets Nieuwe Opleiding[1]is een toets waarin een externe commissie (begeleid door de NVAO) de potentiële kwaliteit van nieuwe (nog op te starten) opleidingen beoordeelt. Dit wordt door de NVAO vastgelegd in een toetsingsbesluit. De Vlaamse Regering neemt op basis van dit toetsingsbesluit van de NVAO een finaal besluit om de nieuwe opleiding al dan niet te erkennen.
  2. Na de erkenning van de opleiding volgt een opleidingsaccreditatie. Hiermee stelt de NVAO vast of de opleiding voldoet aan de vooraf bepaalde minimale vereisten, zoals vastgelegd in het beoordelingskader van de NVAO. Daarna wordt de accreditatie van de opleidingen automatisch verlengd wanneer de UHasselt een positief eindoordeel behaalt bij de instellingsreview.
  3. De instellingsreview gebeurt om de zes jaar door een externe commissie (bestaande uit onafhankelijke deskundigen en een student en begeleid door de NVAO) die de kwaliteit van het onderwijsbeleid van de instelling toetst, inclusief de regie om de kwaliteit van haar opleidingen te borgen. Bij een positief eindoordeel worden de accreditaties van alle opleidingen die aan de instelling aangeboden worden automatische verlengd. De resultaten van de instellingsreview in 2017 vind je hier.

 

Meer informatie over deze en andere procedures vind je op: https://www.nvao.net/beoordelingsprocedures/vlaanderen