Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER HANDELSWETENSCHAPPEN


Het karakter van de handelswetenschappen in vier dimensies:

Een allround manager met blik op de ruime (economische) omgeving

Om een organisatie of een deel ervan te kunnen managen, moet een handelswetenschapper in eerste instantie begrijpen hoe die organisatie werkt. H/zij moet zowel inzicht hebben in functionele domeinen als dat h/zij hun samenhang moet zien. Om de gevolgen van managementbeslissingen te kunnen inschatten, is het ook van belang dat de toekomstige manager kennis heeft van de complex-dynamische omgeving waarmee het bedrijf interageert. De manager moet met andere woorden kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van gebeurtenissen in de macro-economische omgeving en de geglobaliseerde economie op de organisatie. Daarnaast moet h/zij weten welke wetgeving en beleidskaders van toepassing zijn op de activiteiten van het bedrijf. Tot slot beheerst de handelswetenschapper een aantal transversale managementvaardigheden.

(Maatschappelijk verantwoorde) ondernemer

De bachelor handelswetenschappen proeft tijdens de opleiding van het ondernemen. H/zij leert zowel ondernemende vaardigheden die bruikbaar zijn in een (eigen) organisatie als de kennis en kunde om effectief een eigen organisatie op te starten. Het volstaat dus niet om de student handelswetenschappen theoretische kennis aan te brengen over ondernemerschap; de student moet ook echt initiatief kunnen nemen. Hij/zij moet in staat zijn een business plan op te stellen en dit plan te implementeren. De toekomstige ondernemer (enter- of intrapreneur) moet daarbij aandacht hebben voor menselijke, ethische en ecologische aspecten.

Praktijkgerichte onderzoeker

Om managementvraagstukken te kunnen oplossen, moet de academische bachelor handelswetenschappen een beperkt onderzoek kunnen voeren volgens de regels van de kunst (i.e. wetenschappelijk) en dit in een bedrijfskundig thema. Kritische analyse en contextgevoelige interpretatie zijn hierbij cruciaal. Zowel de reden van dit onderzoek als de uitkomsten moeten praktijkrelevantie hebben.

Sociaal en communicatief individu die anderen motiveert en overtuigt

In een werkomgeving zijn goede sociale en communicatieve vaardigheden cruciaal. Daarom leert de bachelor handelswetenschappen correct en professioneel communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. De student moet bijvoorbeeld een schriftelijk rapport kunnen schrijven voor opdrachtgevers, zonder spelfouten en in een adequaat taalregister. Daarnaast zijn in een bedrijfscontext ook communicatievaardigheden nodig om samen te werken met collega’s en met externe stakeholders (klanten, leveranciers, aandeelhouders, overheid, omgeving). Samenwerken betekent duidelijk communiceren, elkaar motiveren en overtuigen, rekening houdend met elkaars stijl. Overtuigingskracht is ook nodig bij het aan- en verkoopproces, en wanneer managers/ondernemers impact willen hebben op het beleid. Gezien de internationale context waarin de bedrijven en organisaties actief zijn, is een kennis van vreemde talen cruciaal.

 

De bacheloropleiding Handelswetenschappen werd op 28 en 29 oktober 2019 in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten.
Het integraal rapport werd gepubliceerd op 13 februari 2020 en is te vinden op de website van VLUHR.  
 
De masteropleiding handelswetenschappen doorloopt een accreditatie op maat van eigen regie in het academiejaar 2021-2022.