Logo UHasselt

menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR EN MASTER RECHTEN


De opleidingen bachelor en master in de rechten werden in 2012 en 2014 gevisiteerd door externe commissies, ingericht door VLUHR.

Op 15 en 16 november 2012 werd de bachelor bezocht. Het rapport hiervan werd op 15 maart 2013 gepubliceerd op de website van VLUHR.

Van 2 t.e.m. 4 december 2014 bezocht een commissie de masteropleiding. Het rapport hiervan werd op 30 mei 2016 publiek gemaakt via de UHasselt website.

Deze recente visitatierapporten vervingen de rapporten onderwijskwaliteit en visiecommissie in de VISIO-O cyclus, het systeem voor kwaliteitsborging van de UHasselt.