Logo UHasselt

menu

UHasselt


Sprekers

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SPREKERS

dr. Rob J. Nadolski, Open Universiteit Nederland, Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen / Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie

Dr. Rob Nadolski is universitair docent bij het Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Zijn belangrijkste interesses liggen op het gebied van competentie-gebaseerd onderwijs en serious games, meer in het bijzonder in het bevorderen van de ondersteuning van het leren middels gebruik van moderne technologieën (bijvoorbeeld sensoren). Hij heeft het ontwerp en de projectleiding van e-learning toepassingen voor het verwerven van complexe cognitieve vaardigheden alsmede onderzoek naar zulke toepassingen (i.e., serious games) gedaan. Hij heeft deelgenomen aan diverse Europese en nationale projecten. Hij participeert thans in het EU-project GaLA en is bij de master Onderwijswetenschappen cursusteamleider van de cursus Digitale media en leren. Zie verder http://www.linkedin.com/in/robnadolski

dr. Nynke de Jong, Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Health Services Research, Nederland

Nynke de Jong is universitair docent aan de universiteit van Maastricht. In 2007 is zij gepromoveerd. Het onderwerp van haar proefschrift was ‘vermoeidheid bij borstkankerpatiënten’. In 2004 is haar ‘blended learning’ carrière begonnen. In 2012 heeft ze haar studie ‘Master Health Professions Education’ afgerond. Zij is lid van de taakgroep e-learning Faculteit Health, Medicine, and Life Sciences (FHML). Op dit moment doet zij veel advieswerk op het gebied van blended learning en probleem gestuurd onderwijs (PGO). Daarnaast doceert zij binnen verschillende bachelor en master programma’s. In 2012 is ze beloond met de prijs ‘beste docent’ in het domein Health van de FHML. Haar onderzoeksthema is ‘blended learning en PGO’.

Prof. dr. Jean-Luc Gilles, Haute Ecole Pédagogique Lausanne, Zwitserland

Jean-Luc Gilles is currently professor at the Haute Ecole Pédagogique Lausanne (HEPL) in Switzerland and heads the R&D unit and the National and International Relations unit. He was initially a primary school teacher and trainer for unemployed people in Belgium. He holds a MSc in psycho-pedagogical sciences from the University of Mons (1992) and a PhD in educational sciences from the University of Liège (2002). He undertook postdoctoral studies (2005) at the Center of Higher Education Didactics and at the University Training Center for Secondary School Teachers at the University of Fribourg, Switzerland. Currently, he participates in the joint Master of Arts in Social Sciences with the University of Lausanne, entitled 'Sciences and Practices in Education'. His primary research interests are the engineering of assessment processes and quality approaches in learning and assessment practices. He heads and participates in the development of several communities encouraging exchanges between practitioners, experts and researchers in education and training. Jean-Luc Gilles is also a founder and the chairman of the board of the spin off Assess-Group, a company specialising in measurements and assessment services (www.assess-group.be).

Andy Thys, SLO CVO De Oranjerie

Andy Thys is reeds een aantal jaren actief als ‘instructional designer’, het ontwerpen van leeromgevingen in verschillende contexten (secundair onderwijs, bedrijven, universiteit en lerarenopleiding) behoort tot zijn activiteiten. Momenteel is hij werkzaam aan de Katholieke Universiteit van Leuven en is hij actief in de lerarenopleiding in CVO de Oranjerie. Hij verzorgt er het opleidingsonderdeel ‘Onderwijs en Maatschappij’ en tevens is hij lector in het Blended Learning-traject.

 

 

Tim Christiaens, SLO CVO De Oranjerie

Tim Christiaens is onderwijskundige. Hij heeft lesgegeven in het basisonderwijs en is momenteel  actief als lector DCA, DCP en praktijkbegeleider in CVO De Oranjerie. Hij is coördinator en lector binnen het blended learning-traject.

 

 

 

 

 

Catherine Delfosse, Université de Liège, Institut de Formation et de Recherche en Enseignement Supérieur (IFRES)

Degree in physical education with aggregation (1987), Formasup degree (2012). Special interest in active learning and … endurance. From 2001 onward, individual coaching of teachers enrolled in Formasup.

 

 

 

Françoise Jérôme, Université de Liège, Institut de Formation et de Recherche en Enseignement Supérieur (IFRES)

Degree in German and English studies, Ph.D. in German studies, CAPAES [Certificate of Pedagogical Aptitude applied to Higher Education] and Formasup degree. Research and teaching activities related to German language and literature. From 2006 onward, researcher at LabSET and IFRES (ULg). Involvement in various projects revolving around education, among others Formasup (Advanced Master in Higher Education): individual and collective coaching of teachers engaged in developing pedagogical competences.

 

Prof. dr. Katie Goeman, KU Leuven, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen, ER&D / Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, CIP&T

Katie Goeman, doctor in de Sociale Wetenschappen, is sinds november 2009 als docent en projectleider Onderwijsinnovatie verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven Campus Brussel, voormalige HUB). Als onderzoeker bij het Centrum voor Instructiepsychologie en –technologie van de KU Leuven bestudeert ze toepassingen van ICT voor onderwijs-leerdoeleinden. Deze studies omvatten multimethodisch gebruikersonderzoek en analyses van beleid omtrent hybride leren en aanverwante topics.

dr. Bas Giesbers, Department of Technology & Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam

Bas Giesbers is projectleider e-learning aan de Rotterdam School of Management (RSM). Na zijn studie onderwijspsychologie in Tilburg heeft hij ervaring opgedaan als onderwijstechnoloog; als docent in online, blended en face-to-face settings; en binnen verschillende nationale en internationale projecten die voornamelijk betrekking hadden op het bijspijkeren van aankomend studenten en docentprofessionalisering. Bas schreef zijn proefschrift aan de universiteit Maastricht (verdedigd okt. 2013) over het gecombineerd gebruik van synchrone en asynchrone communicatie bij online samenwerkend leren en de invloed die motivatie hierbij speelt. Bij RSM werkt hij in nauwe samenwerking met docenten aan het ontwerpen en implementeren van e-learning toepassingen ter ondersteuning van het campusonderwijs. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van formatief tussentijds toetsen, het gebruik van video/webcasts en online groepsbijeenkomsten.  Zijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van online samenwerkend leren, blended learning, de rol van motivatie in het leerproces en learning analytics.

dr. Daniëlle Verstegen, Maastricht University, FHML, O&O, taakgroep e-learning

Daniëlle Verstegen studeerde Cognitiewetenschap in Nijmegen en promoveerde in de Onderwijskunde in Utrecht. Bij TNO Human Factors werkte zij jarenlang aan projecten  rondom e-learning, simulaties en simulatoren, met name voor militaire scholen.  Bij het RISBO (Erasmus Universiteit Rotterdam) deed zij onderzoek in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Sinds 2008 werkt zij bij de Faculteit Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen en Biomedische Wetenschappen in Maastricht. Daniëlle Verstegen is coördinator van de taakgroep e-learning, projectleider van projecten rondom o.a. e-learning, onderwijsinnovatie en digitale leermaterialen.  Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van onderwijsontwerp, blended learning, simulatie en gaming, en e-learining in Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).