Logo UHasselt

menu

UHasselt


World Café

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WORLD CAFÉ

Tijdens het World Café op de onderwijsdag gingen deelnemers in kleine groepen in op thema's:

  • Wat betekent het om als opleiding zélf verantwoordelijk te worden voor kwaliteitszorg?
  • Welke kansen/uitdagingen zijn er om de instroom en doorstroom van studenten te verbeteren?
  • Op welke manier kunnen we (nog) meer diepgang krijgen in het realiseren van de employability skills?
  • Hoe stimuleren we internationalisering in de bacheloropleidingen?

De voornaamste bovendrijvers zijn gesynthetiseerd in een powerpointpresentatie en een beknopte samenvatting.