Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt Initiatieven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UHASSELT INITIATIEVEN

www.leer-scratch.be, Mathias Van Ginneken en Pieter Olaerts (WET)

Bachelorproef van 2 studenten informatica. Zij ontwierpen een web-toepassing om de eerste stappen te zetten in leren programmeren en is bedoeld voor kinderen in de laatste graad van de lagere school.


Applications in Business modelling, Piet Pauwels (BEW)

Studenten van de Master of Management werken in het project Applications in Business modelling en business model canvas uit voor een bedrijf of non-profit organisatie.


OSCAR-project (Optical Sensors based on CARbon materials), Michel De Roeve (WET)

Internationaal en Interdisciplinair project. Vanuit een stratosferische ballon op 30km hoogte wordt het magnetisch veld rondom de aarde gemeten dmv een diamant sensor.


Opleidingsonderdeel -De bioloog in de maatschappij- 3e Bachelor Biologie. Een benadering van CSL, Patrick Reygel (WET)

Het OPO -De bioloog in de maatschappij- confronteert studenten biologie met het werkveld van biologen, door middel van seminaries en causerieën. Het is een benadering van CSL waarbij de klemtoon ligt op leren en reflecteren over de ruime maatschappelijke context van de activiteiten van afgestudeerde biologen.


UHasselt als civic universiteit door een engagement van de vakgroep biologie met het jenevermuseum. Een mogelijke insteek voor CSL, Patrick Reygel (WET)

De vakgroep biologie ondersteunt via stafleden en (job)studenten de educatieve werking van het jenevermuseum in Hasselt, voornamelijk de educatieve workshops en andere activiteiten voor scholieren. De klemtoon ligt op 'civic' engagement door stafleden, maar deze samenwerking biedt ook perspectieven voor meer CSL voor studenten.


LevensLang Leren, Johan Baeten (IIW)

‘Community Service Learning’ als onderdeel van LLL: In het kader van ‘verantwoordelijkheid opnemen’ binnen Levenslang Leren kunnen masterstudenten de docenten ondersteunen bij oefenzittingen en -labo’s binnen het eigen domein. Naast de leerwinst voor de medestudent zal, de masterstudent zelf diepgaandere kennis en inzichten verwerven en bovendien inzicht krijgen in de eigen sterktes. Masterstudenten worden op deze wijze ambassadeurs voor de opleiding, en dit niet enkel intern naar de bachelor toe, maar ook extern bij wervingsactiviteiten, naar ondersteuning van STEM in middelbare scholen of bij het uitvoeren van kleine opdrachten ten dienste van de maatschappij.


Ontwerp, opbouw en business model van een noodinstalatie voor elektriciteitsuitval in Sichem, Togo, Wim Deferme en Karine Evers (IIW)

Ontwerp, opbouw en businessmodel van een noodinstallatie (op basis van zonnepanelen en batterijen) en uitleenbare, draagbare batterij om respectievelijk uitval van elektriciteit in Sichem (plattelandsgemeenschap in Togo) te ondervangen en energie te voorzien aan de omliggende dorpen door masterstudenten IIW en BEW (HI) in het kader van hun masterproef met daarnaast een belangrijk luik van burgerschapseducatie (awareness) voor een ruimere groep van studenten.  


Live Projects, Peter Princen (ARK)

Live Projects zijn een beproefd pedagogisch concept binnen het architectuuronderwijs in de Angelsaksische wereld. Sinds enkele academiejaren worden ze ook georganiseerd aan de faculteit Architectuur en Kunst. Vanuit een wisselwerking tussen externe cliënten en de faculteit worden kortdurende projecten opgezet waarin stakeholders, studenten en mentoren zich in een collectief leerproces buigen over een mogelijke toekomst voor concrete ruimtelijke kwesties. Deze toekomsten worden tastbaar gemaakt door middel van tijdelijke ruimtelijke interventies op ware grootte.


Huuradvies Hasselt, Annelien Goossens, Axel Geerts, Femke Vrolix, Lode Vos, Moira Blascetta, Maarten Swartenbroekx (REC)

Rechtenstudenten geven wekelijks gratis advies aan huurders en verhuurders. Het kan gaan om vragen wie een kleine herstelling moet betalen of vragen om achterstand van huur. Indien nodig worden documenten meegegeven zoals bijvoorbeeld een ontwerpbrief van een ingebrekestelling. Studenten rechten en rechtspraktijk krijgen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Ook vinden de studenten het belangrijk dat toekomstige juristen iets belangeloos willen doen voor de maatschappij.


Mont Ventoux project, Charly Keytsman (RWS)

Op 16 september 2017 beklom een groep MS patiënten de Mont Ventoux (MS vs Mont Ventoux Challenge). Dit gebeurde na een intensieve trainingsperiode en onder constante begeleiding van het sportmedisch adviescentrum ADLON en onderzoekers van de UHasselt. Doel van de challenge was tweeledig: 1. De buitenwereld en MS gemeenschap tonen wat er nog allemaal mogelijk is wanneer je deze aandoening hebt. 2. Uittesten of een nieuw ontwikkeld trainingsprogramma deze mensen kan klaarstomen voor een dergelijke prestatie.


Hoe de patiënt centraal stellen in en naast het curriculum? Valerie Storms (GEN)

De opleiding Geneeskunde zou graag de focus leggen op het centraal stellen van de patiënt in het onderwijs a.d.h.v. de volgende initiatieven: 

  • patiënt-ambassade
  • casusgebaseerd onderwijs
  • stages
  • extra-curriculair/BeMSA-activiteiten