Logo UHasselt

menu

UHasselt


Workshops

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WORKSHOPS

Workshop 1: Van Europees project naar implementatie: Community Service Learning (CSL) kan snel en hands-on. Zijn er ook bedenkingen? Katrien De Bruyn, UGent.

Aan de UGent liep van 2013 tot 2017 een pilootproject ‘Community Service Learning’.
In de workshop zal de visie, het concept, het beleid en de praktijk van CSL@UGent toegelicht worden. Er zal ook dieper ingegaan worden op een concreet voorbeeld van CSL waarbij ‘mentoring’ evolueerde van vrijwillig engagement van studenten naar structurele integratie in een opleidingsonderdeel. Tot slot kunnen deelnemers zelf aan de slag na een demo van de CSL-tool en checklist voor lesgevers.

Voor deze workshop wordt gevraagd om uw laptop mee te brengen.

Katrien De Bruyn is beleidsmedewerker diversiteit aan de Beleidscel Diversiteit en Gender van UGent. Zij is tevens Projectleider Community Service Learning aan UGent.


Workshop 2: Hoe een Community Service Learning-vak interdisciplinair uitbouwen? Prof.dr. Lesley Hustinx en prof. dr. Tony Valcke, UGent.

In deze workshop wordt de concrete opbouw besproken van een CSL-vak op basis van drie centrale componenten: theorie, praktijk en reflectie. Er wordt stilgestaan bij het formuleren van academische en professionele leerdoelen en de ontwikkeling van werkvormen die een procesmatige begeleiding en reflectie ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat naar de samenwerking met de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) voor de reflectiecomponent via peer-to-peer learning, de probleemgestuurde koppeling van theorie met praktijk, het resultaat voor participerende organisaties en de evaluatievormen die ingezet worden. Positieve ervaringen worden gedeeld, reële uitdagingen besproken en de vraag naar mogelijke ontwikkeling van een faculteitsbreed vak wordt opgeworpen.

Prof. dr. Lesley Hustinx is hoofddocent Politieke Sociologie aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UGent. Prof. dr. Tony Valcke is hoofddocent Politieke Wetenschappen en coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UGent. 


Workshop 3: Hoe verhouden Community-Based Research (CBR) en Community Service Learning (CSL) zich tot elkaar en waar gaan we voor? Sara Vantournhout, Princeton University, KU Leuven.

Community-Based Research (CBR) is een vorm van maatschappelijk geëngageerd onderzoek dat gekenmerkt wordt door een nadruk op (1) gedistribueerde en geactiveerde kennis, (2) evenwaardige en wederkerige participatie, en (3) duurzame sociale verandering. CBR combineert de pedagogie van service-learning met de onderzoeksmethode van het participatief actieonderzoek, en beoogt niet enkel leereffecten maar ook community impact. In deze workshop worden de herkomst, principes en praktische richtlijnen van CBR geïntroduceerd en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Princeton University.

Sara Vantournhout is PhD-kandidate in East Asian Studies aan Princeton University en werkt als medewerker bij het Project Service Learning aan de KU Leuven. Aan Princeton University werkte ze een jaar als University Administrative Fellow bij ProCES (Program for Community-Engaged Scholarship)


Workshop 4: How to create a culturally appropriate definition of Community Service Learning (CSL)? Exploring cultural drivers and rationale. Lorraine McIlrath, Galway University.

CSL is grounded in building resource for the community. Community becomes a teaching tool and a partner for Higher Education. There are many definitions and approaches of CSL. In this workshop we will focus on the characteristics of CSL in relation to the cultural drivers and rationale in the context of UHasselt as a civic University.  The cultural drivers in Ireland will be taken as an example. This workshop will reflect on the broader goals and meaning of CSL as a strategic commitment to the region.

Lorraine McIlrath coordinates the Community Knowledge Initiative (CKI) at NUI Galway and is responsible for developing and supporting civic engagement activities across the university. Over the last two decades Lorraine has led and developed a number of national and international projects to further the civic and social role of higher education within society.

Deze workshop is in het Engels!


Workshop 5: Let us start. An introduction to Service Learning in theory and practice. dr. Antoinette Smith-Tolken, Grace Bruintjies and Joanne Williams, Stellenbosch University. 

Service-Learning is conceptualised as a form of experiential education and as a collaborative teaching and learning strategy designed to promote academic enhancement, personal growth and social responsability in students.  Students render relevant and meaningful service in community and service agency settings that provide experiences related to the academic content. Through guided reflection students examine their experiences critically and determine whether they have attained the learning outcomes; thus, the quality of both students’ learning and their service is enhanced, and social responsibility is fostered. The workshop will focus on familiarizing participants with the theoretical and conceptual basics of service-learning in an academic programme.

Antoinette Smith-Tolken is director Social Impact at the Division for Social Impact at Stellenbosch University, South Africa. The Division is responsible for the facilitation, structuring, enabling and support of Social Impact, an institutional strategic priority.

Deze workshop is Engels-Nederlands. Dr. Smith-Tolken begrijpt Nederlands maar spreekt zelf Engels. Deze workshop duurt twee workshoprondes.

Dankzij het Global Minds programma kan dr. Antoinette Smith-Tolken in het kader van haar medewerking aan de onderwijsdag ook een training aanbieden. Deze gaat door op 03 december 2018.
 
'Developing a Service-Learning module: Design and Implementation' 
In de training doorloop je onder begeleiding van dr. Smith-Tolken alle stappen die een opleidingsonderdeel (OPO) helemaal Service-Learning maken. Het staat je vrij een nieuw voorstel uit te werken of om een bestaand OPO of project verder uit te werken. Het is een training op maat van een kleine groep en het aantal plaatsen is beperkt tot 12.
Meer informatie over deze training vind je op het intranet.