Logo UHasselt

menu

UHasselt


Keynote

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KEYNOTE

Keynote: Knowing and showing (what works...or not) 

Towards inclusion in Higher Education.

Dr. Rick Wolff, Risbo & dr. Marieke Meeuwisse, Erasmus University.

Rick Wolff en Marieke Meeuwisse delen tijdens hun lezing de resultaten van eigen onderzoek en onderzoek uitgevoerd door anderen naar academisch succes van verschillende studenten. De bevindingen kunnen gebruikt worden als uitgangpunt voor het ontwikkelen van interventies om inclusief onderwijs naar een hoger niveau te tillen. De interventies moeten beoordeeld worden om te ontdekken wat werkt (en wat niet werkt). Zij tonen ook aan dat inclusief onderwijs een overkoepelend thema is: duurzaam, inclusief onderwijs kan alleen werken met behulp van een integrale aanpak waarbij alle aspecten van doceren en leren worden betrokken.

 

Rick Wolff studeerde politicologie en was tot en met 2009 als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sinds 2009 is hij werkzaam als senior-onderzoeker bij Risbo. Het onderzoek van Rick is voor het grootste deel gericht op studiesucces in het hbo en wo. In zijn werk kijkt hij naar kenmerken van studenten die samenhangen met studiesucces en bestudeert hij welke opleidingsfactoren studiesuccesverschillen tussen groepen studenten kunnen verkleinen. In 2013 is hij gepromoveerd op onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Marieke Meeuwisse is psycholoog en socioloog met een PhD in Educational Sciences. Zij is Comenius Teaching Fellow in het veld van gelijke kansen voor hoger onderwijs studenten en onderzoeksfellow bij de Community for Learning and Innovation. Tevens is zij projectleider van het Erasmus+ Strategic Partnershop over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs #IBelong waar studenten en docenten binnen opleidingen samenkomen aan de hand van dialoog. De deelnemende docenten worden als team getraind op het vlak van diversiteit en inclusie. En de deelnemende studenten binnen opleidingen worden getraind in het opbouwen van student-community netwerk dat bijdraagt aan het gevoel van diverse studenten dat zij erbij horen op de universiteit.