Logo UHasselt

menu

UHasselt


Workshops

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WORKSHOPS

Workshopronde 1 (voormiddag)
Meertaligheid en duidelijke taal in het hoger onderwijs. C2
How to create an inclusive learning environment? C21
Gender - en diversiteitsbewust lesgeven. C6
Differentiëren in het hoger onderwijs. C105
Inclusief onderwijs: Goede Praktijken aan UHasselt.  C109
Universeel ontwerp. C20
Unconscious Bias.  B101
Workshopronde 2 (namiddag)
How to create an inclusive learning environment? C21
Gender - en diversiteitsbewust lesgeven. C6
Differentiëren in het hoger onderwijs. C105
Inclusief onderwijs: Goede Praktijken aan UHasselt C109
Universeel ontwerp. C20
Unconscious Bias. B101
The uprising (duur: 2,5u). H5
Interculturele communicatie (duur: 2,5u). C2

 

Workshop: Meertaligheid en duidelijke taal in het hoger onderwijs.

Guido Cajot, UCLL.

In auditoria en klaslokalen van eerstejaarsstudenten merken docenten nog steeds dat meertalige studenten vooral voor de productieve taalvaardigheden (schrijven en spreken) zwak zijn. Dezelfde studenten (en dat valt niet zo op) hebben ook veel moeite met de receptieve vaardigheden (luisteren en lezen). Hoe gaat het hoger onderwijs om met deze taalproblemen? Is er een taalbeleidsplan voor
alle studenten? Is er extra ondersteuning (remediëring) voor meertalige studenten? Maar vooral, hoe gaan docenten om met meertaligheid? In deze workshop gaan we samen op zoek naar manieren om meertalige studenten talig te ondersteunen om de kansen op studiesucces te vergroten.


Guido Cajot is sinds 1980 docent Nederlands in UCLL-lerarenopleiding. Hij is onderzoeker en werkte mee aan vele Europese en Vlaams projecten die te maken hebben met taal/talen in binnen- en buitenland. Als Taalcoördinator van UCLL werkt hij mee aan het UCLL-taalbeleidsplan dat alle studenten in staat moet stellen om de curriculumdoelstellingen te halen van de opleiding die ze volgen en te beantwoorden aan de verwachtingen van het afnemende beroepenveld. In 2009 startte Guido Cajot met een Resonantiegroep Taalbeleid secundair - hoger onderwijs en met een intensieve cursus ‘Nederlands voor het hoger onderwijs’ voor eerstejaarsstudenten bij de start van het academiejaar. Beide initiatieven hadden te maken met de groeiende problemen van leerlingen/studenten in de overgang van secundair naar hoger onderwijs.

 

___________________________________________________________________________

Workshop: How to create an inclusive learning environment?

Daan Romein, ICLON University Leiden.

Afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers kan deze workshop in het Engels of in het Nederlands doorgaan. 

In the workshop Daan will discuss what it means to create an inclusive learning environment, how to deal with challenges and how to make use of the diversity of students and staff. In an interactive setting, we will discuss practical tips, share experiences and knowledge.  

Daan Romein is team leader professional development & diversity coordinator at the ICLON, Graduate School of Teaching at Leiden University. Over the past 10 years he has worked in more than 15 countries on educational development, supported centres for teaching and learning and delivered training-of-trainers programs. 

At Leiden University, Diversity and Inclusion are part of the strategic agenda since 2014. In line with the professional development program for lecturers, Daan has designed and delivered various modules on Inclusive Education. Recently he had the opportunity to deliver such a workshop in Kazachstan, for 140 teachers ranging from kindergarten to university level. 

 

___________________________________________________________________________

Workshop: Gender - en diversiteitsbewust lesgeven.

Kaj Poelman, çavaria vzw. 

Tijdens de workshop wordt het begrippenkader rond gender en diversiteit helder toegelicht. Naast het werpen van een kritische blik op de maatschappij worden ook tips aangereikt om gender- en diversiteitsbewust in het werkveld te staan. Tenslotte wordt samen de vertaalslag gemaakt naar de lespraktijk.

Çavaria vzw is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties. Het personeel zet zich samen met honderden vrijwilligers in voor de rechten en het welzijn van LGBTI+-mensen. Vijf regenbooghuizen en meer dan 120 verenigingen verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn aangesloten. ZIZO is het magazine, Lumi de opvang- en infolijn en KliQ de vormingspartner die de workshop van vandaag uitwerkte.

 

___________________________________________________________________________ 

Workshop: Differentiëren in het hoger onderwijs. 

Katrien Struyven, UHasselt & Hadewijch De Doncker, Odisee. 

In de workshop wordt heel duidelijk wat gedifferentieerd hoger onderwijs is, hoe je dit kunt aanpakken en geeft goede voorbeelden mee ter inspiratie. Het is gericht op docenten voor wie differentie nog nieuw is. 

Voor deze workshop wordt aangeraden om uw laptop mee te brengen.

Hadewijch De Doncker is pedagoog en leerkracht lager onderwijs van opleiding. Ze werkt als lerarenopleider en onderzoeker bij Odisee Hogeschool, campus Brussel. Als lerarenopleider leert ze toekomstige leerkrachten hoe thematisch te werken, te differentiëren en om te gaan met diversiteit. Ze stuurt een onderwijsontwikkelingsproject aan over gedifferentieerd hoger onderwijs binnen Odisee.

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Hasselt – School voor Educatieve Studies en aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek focust zich op didactische thema’s zoals binnenklasdifferentiatie, activerende didactiek, peer assisted learning en brede vormen van evaluatie. Ze geeft les aan toekomstige leraren in de Educatieve masteropleidingen.

 

___________________________________________________________________________

Workshop: Inclusief onderwijs - Goede Praktijken aan UHasselt.

Marijn Straetemans, UHasselt.

Op welke manier kan jij ervoor zorgen dat je geen student onderweg verliest?

Academische opleidingen toegankelijker maken voor Limburgse jongeren uit diverse sociaaleconomische milieus is één van de redenen waarom onze universiteit is opgericht (Strategisch Actieplan: Inclusief en Excellent, 2018). Jongeren met een migratieachtergrond behalen echter nog steeds minder studiesucces (Beleidsplan diversiteit in inclusief onderwijs AUHL, 2014-2019). De redenen waarom studenten afhaken zijn uiteenlopend. Eén daarvan is dat de manier van lesgeven niet altijd is afgestemd op onze groep van studenten ondanks hun talenten.

Na deze workshop kom je naar buiten met concrete tips om je lessen, werkzittingen, hoorcolleges, practica, … aan te passen zonder in te boeten aan excellentie. Specifiek kom je te weten waarom bepaalde studenten uitvallen. Vervolgens bekijken we hoe we met minimale aanpassingen het studiemateriaal, de doceerstijl, de communicatie met studenten en de evaluatie kunnen optimaliseren voor een divers publiek.

De workshop wordt begeleid door Marijn Straetemans. Ze werkt op dit moment bij de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen en Industriële Wetenschappen.  Marijn zal in deze workshop putten uit haar onderwijs- en beleidservaring. Als beleidsmedewerker bij de Vlaamse overheid was zij onder andere verantwoordelijk om het beleid uit te stippelen dat ervoor zorgt dat jongeren niet vroegtijdig met school stoppen en hen terug op een kwalificatiegericht traject te krijgen. Ze zette mee haar schouders onder het Gelijke Onderwijskansenbeleid in een grote secundaire school met meer dan 30 verschillende nationaliteiten   Ze heeft ervaring als docente voor een divers publiek: studenten aan de hogeschool PXL en universiteit Hasselt (faculteit BEW, IIW, GEN), leerlingen uit het secundair onderwijs (ASO, TSO en BSO), Vlaamse en internationale ambtenaren. Ze weet hen allemaal op een specifieke manier te benaderen.

 

___________________________________________________________________________

Workshop: Universeel ontwerp.

Lisa Herman, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).

Universeel ontwerp neemt diversiteit als uitgangspunt en benadrukt het gebruik van flexibele doelen, methoden, materialen en vormen van evaluatie om alle studenten effectief onderwijs te bieden. De door het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ontwikkelde leidraad ‘universeel ontwerp’ beoogt de implementatie van universeel ontwerp binnen onderwijskundige praktijken en diensten te ondersteunen door tools aan te bieden om kansen voor verbetering te identificeren en een kader om universeel ontwerp in de praktijk te implementeren. De kern van de leidraad ligt in 21 informatie fiches, die nuttige en specifieke tips en tricks bevatten over waarom en hoe universeel ontwerp kan worden toegepast met betrekking tot 21 onderwijskundige topics, variërend van curriculumontwerp tot evaluatie. In deze workshop leren en denken deelnemers actief na over het implementeren van universeel ontwerp in hun eigen onderwijspraktijk aan de hand van de leidraad universeel ontwerp van het SIHO. 

Voor deze workshop wordt aangeraden om uw laptop mee te brengen.

Lisa Herman studeerde af aan de Universiteit Gent als onderwijskundig pedagoog. Na haar afstuderen coördineerde ze een praktijkonderzoek in opdracht van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming betreffende innovatieve en krachtige fysieke leeromgevingen voor de 21ste eeuw. Dit resulteerde in de publicatie ‘inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw (ACCO). Als beleidsmedewerker bij het Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs in Vlaanderen (SIHO) voert Lisa Herman onderzoek uit, ontwikkelt ze ondersteunende materialen en formuleert ze didactisch advies over o.a. toegankelijkheid, universeel ontwerp en technologie, en ondersteunt ze studentenbegeleiders bij hun begeleidingsvragen.

 

___________________________________________________________________________

Workshop: Unconsious Bias.

Tamara Eelsing, diversity manager MIVB.

“Everyone who has a brain is biased” Ben jij het eens met deze stelling? Wat is Unconscious Bias nu eigenlijk? Hoe kan dit een impact hebben op de manier waarop wij met andere mensen omgaan? Of op de beslissingen die we nemen? Hoe beïnvloedt Unconscious bias diversiteit? Heb jij weleens te maken gehad met Unconscious Bias? Wat kunnen we doen om Unconscious Bias te minimaliseren en betere beslissingen te nemen? De sessie zal afwisselend bestaan uit een interactieve presentatie en oefeningen, waardoor we Unconscious Bias ontdekken. Om deel te nemen hoeft je niet te weten wat Unconscious Bias is, maar moet je wel een “open mind” meenemen.

Tamara Eelsing is sinds 1 januari 2019 Diversity Manager bij de MIVB en werkte daarvoor 3,5 jaar bij ING België als Diversity & Inclusion Manager en Consultant Leadership Development. Haar missie is om mensen, en daarmee ook de organisatie, naar een hoger niveau te trekken. Om dat te bewerkstelligen heeft zij zich gespecialiseerd in Unconscious Bias en het effect daarvan op rekrutering & selectie, performance management en team dynamiek. Tamara is Nederlandse en is, na omzwervingen in de Verenigde Staten, London en Tokyo, 10 jaar geleden terecht gekomen in België. “De positie die ik nu mag uitoefenen, voelt als het ultieme samenkomen van al mijn ervaring, passie en talent” Volg Tamara op Twitter: @TamaraEelsing.

 

___________________________________________________________________________

Workshop: The Uprising.

Muzikale documentaire van Pravini Baboeram met begeleiding door Halil Ibrahim Karaaslan.

Muzikant en activist Pravini Baboeram presenteert “The Uprising”, een muzikale documentaire die het verhaal van hedendaags verzet tegen racisme in Europa vertelt. Met commentaar en ervaringen van academici en activisten brengt de Hindoestaanse singer/songwriter een dekoloniaal perspectief op de antiracismebeweging in Nederland, Engeland en Frankrijk. Hierin biedt ze niet alleen een analyse van de geschiedenis en erfenis van kolonialisme, maar ook een visie op strategie voor de toekomst van de sociale beweging.

De film wordt bekeken onder begeleiding van Halil Ibrahim Karaaslan, de film zal introduceren en ook zal nabespreken middels een interactief gesprek dat aansluit op de eigen beleving en context.

Halil Ibrahim Karaaslan heeft 12 jaar gewerkt op verschillende niveaus van onderwijs in Nederland, vooral in de randstad in klassen met een diverse samenstelling. Naast zijn werk als docent verzorgt Halil regelmatig trainingen voor collega docenten rond thema’s als inclusie, diversiteit, radicalisering en onderwijs.

 

___________________________________________________________________________

Workshop: Interculturele communicatie.

Martine Verjans, UHasselt.

“Polen zijn betweters, Turken macho’s, Marokkanen niet te vertrouwen, Iraniërs stijf, Fransen chauvinisten, IIrakezen draaien rond de pot, Nederlanders hebben een grote mond...”

Regelmatig worden we geconfronteerd met een negatieve stereotiepe beeldvorming, dikwijls uitvergroot doorheen de jaren, veroorzaakt door cultuurverschillen. De (geografische) cultuur waartoe elk individu behoort heeft een grote impact op verbale (taalgebruik) en non-verbale communicatie (gedrag). En elkeen interpreteert het gedrag van een ander uitgaand van wat hij “normaal” vindt in zijn eigen cultuur. Dit gebeurt onbewust. Verschillen worden ervaren als vreemd, bizar. Belangrijker is echter dat een gebrekkige kennis van de cultuur van de gesprekspartner (student, collega, medewerker, klant… ) dikwijls leidt tot miscommunicatie, wat op zijn beurt ergernis en frustratie kan teweegbrengen.

Tijdens de uiteenzetting worden vooreerst de begrippen cultuur, cultuurpraktijken en cultuurkenmerken (-dimensies) toegelicht. Hierover wordt immers veel en overal gepraat maar te weinig wordt er gedefinieerd waarover het precies gaat. Vervolgens wordt op basis van een model van 11 cultuurkenmerken ingegaan op verschillen maar ook op overeenkomsten (!) tussen Vlaanderen en diverse geografische culturen zoals TR, PL, RO, CZ, BG, HU, SK, IQ, IR, MA, maar ook FR, DE, NL en Wallonië. Ook worden de deelregio’s van de Euregio Maas-Rijn beknopt vergeleken. Deze cultuurkenmerken worden geconcretiseerd doorheen vele voorbeelden van verbaal en non-verbaal gedrag. 

De uiteenzetting is bedoeld als een opleiding over de boeiende wereld van cultuurverschillen. Er is weliswaar mogelijkheid tot interactie, vraagstelling, maar het gaat niet om een atelier met oefeningen. De hand-outs zijn bedoeld als een naslagwerk dat nadien kan gebruikt worden om eventuele (nieuwe) probleemsituaties juist te kaderen en dus te begrijpen. Elkaar begrijpen is immers de eerste stap tot een goede verstandhouding.

Martine Verjans heeft een ruime expertise in onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Cross-cultural research m.b.t. cultuurkenmerken Euregio Maas-Rijn

  • - projecten INTERcCOM, TiComKMO (Interreg IVA EMR), en EURFriends (Interreg VA EMR): https://www.uhasselt.be/ctl  (projecten en partners)
  • - publicaties VABB en ontwikkeling online leermodules: https://www.uhasselt.be/ctl (publicaties)
  • - projectuitwerking Toward Intercultural and Multilingual Physiotherapy (ism Peter Feys Revalidatiewetenschappen)