Logo UHasselt

menu

Onderzoeksraad


Over de onderzoeksraad

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEVOEGDHEDEN

De Onderzoeksraad adviseert het College van Decanen en het instellingsbestuur over onderstaande onderzoeksgebonden materies.

  • Het verlenen van advies over de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit.
  • Het nemen van beslissingen over de bestemming en verdeling van middelen uit de werkingskredieten van de universiteit, bestemd voor onderzoek.
  • Het uitwerken van modaliteiten en het verlenen van advies over de besteding van bijzondere onderzoeksgelden.
  • Het innemen van standpunten over de voorstellen in het kader van andere externe financieringskanalen.
  • Het opvolgen en evalueren van de onderzoeksactiviteiten.
  • Het bewaken van de algemene onderzoeksstrategie van de onderzoeksinstituten.