Logo UHasselt

menu

Inkomende internationale studenten


Voorbereiding

Inkomende internationale studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISUM

Soorten

Visum C (<3 maanden)

Inkomende internationale studenten die minder dan drie maanden in België verblijven moeten in sommige gevallen een Schengenvisum C aan vragen. Europese onderdanen kunnen vrij naar België reizen, alsook sommige onderdanen van derde landen. Op de website van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken kan je een gedetailleerde lijst terugvinden.

Een visumaanvraag doe je bij de Belgische ambassade of een Belgisch consulaat in je thuisland. Hiervoor heb je meestal de volgende documenten nodig:

 • Een aanvraagformulier
 • Bewijs van een geldige reisziektekostenverzekering
 • Bewijsstukken die het doel van de reis aantonen
 • Documenten die de huisvesting aantonen
 • Bewijs van solvabiliteit

Visum D (>3 maanden)

Wanneer je onderdaan bent van één van de landen van de Europese Economische Ruimte, van Monaco, of Zwitserland, dan heb je geen visum nodig en kan je naar België komen met een nationaal paspoort of identiteitskaart.

Heb je een andere nationaliteit en wil je langer dan drie maanden in België verblijven, dan moet je een lang verblijf visum (type D) aanvragen via de Belgische ambassade of een Belgisch consulaat in je thuisland.

Contacteer steeds een Belgische ambassade of consulaat voor meer informatie.

Voor je visumaanvraag heb je meestal de volgende documenten nodig:

 • Een reisdocument of nationaal paspoort waarin het visum aangebracht kan worden (geldigheidsduur langer dan 12 maanden)
 • Visumaanvraag formulier (dubbel exemplaar)
 • Twee recente paspoortfoto's
 • (Voor)inschrijvingsbewijs als student
 • Uitnodigingsbrief
 • Een bewijs van solvabiliteit
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden
 • Een medisch certificaat

Kosten visum

Bij de aanvraag van een visum dienen er mogelijk kosten betaald te worden:

 • De consulaire taksen: de verwerkingskost voor de aanvraag van het visum bij de ambassade
 • De administratieve bijdrage voor de behandelingskosten van bepaalde visumaanvragen (D) en bepaalde verblijfsaanvragen zijn betalend sinds 02.03.2015.

Een student die ingeschreven is aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling dient 204 euro te betalen.

Uitzondering: een student die ingeschreven is aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling en die een beurs ontvangt (bijvoorbeeld ICP-student VLIR-UOS) van een Belgische instelling. Deze student is vrijgesteld op basis van een 'Visa exemption form'.

VLIR Procedures (DGD-attest)

In het kader van ontwikkelingssamenwerking kan voor het bekomen van een visum gebuik gemaakt worden van een DGD-attest. De mobility officer van de UHasselt voert de aanvraag in. Zodra het volledige invulformulier door de betrokken dienst ontvangen is, zal het visumattest worden opgemaakt binnen een periode van 3 werkdagen. Het wordt vervolgens rechtstreeks verstuurd naar de ambassade. Studenten zijn vrijgesteld van eventuele kosten verbonden aan de aanvraag. 

Uitnodigingsbrief

Naast een visum hebben studenten zoals eerder gemeld een uitnodigingsbrief nodig. Indien men registreert als reguliere student zal deze uitnodigingsbrief automatisch gegenereerd worden op basis van de voorinschrijving. Voor niet-reguliere studenten bezorgt dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking deze brief.