Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PRO(E)FLES CHEMIE

Chemie gaat over atomen, moleculen, stoffen, materialen:

  • Over hoe je ze kan omzetten in mekaar, bv. om nieuwe zonnecellen of batterijen voor elektrische wagens te bouwen.
  • Over hoe je hun eigenschappen naar je hand kunnen zetten, bv. om nieuwe manieren te vinden om kanker te genezen of resistente bacteriën te bestrijden.
  • Over hoe je metingen kan doen, die jou meer inzicht geven, bv. analysemethodes om resten van pesticiden in ons voedsel op te sporen.
  • Over hoe je voorspellende modellen kan bouwen die tijdrovende experimenten overbodig maken, bv. het voorspellen van de katalytische conversie van CO2 ter bestrijding van het broeikaseffect.

Chemie gaat over nanotechnologie en over biochemie, en nog zoveel meer.

Op al deze manieren, draagt chemie bij tot het overwinnen van de “Grote Maatschappelijke Uitdagingen” van de mensheid in de 21ste eeuw: verzekeren van gezondheid, energie, voedselvoorziening en duurzame landbouw, zuiver water, slim en groen transport, …

Tijdens de proefdagen maak je kennis met wat chemie écht is. Je leert de onderwijsmethode van UHasselt-chemie kennen, in een mini-hoorcollege en mini-practicum. Je zal een cyclus doorlopen van synthetiseren, analyseren en modelleren, steeds vanuit het atomaire denken dat zo typerend is voor de chemicus.

Dus wil je maken, meten en weten, in de unieke krachtige leeromgeving van UHasselt: kom dan zeker kijken bij chemie tijdens de proefdagen!

Lange broek verplicht. Vergeet je labojas niet mee te brengen!

Data: donderdag 8 november en dinsdag 12 maart | voormiddag en namiddag

Locatie: campus Diepenbeek UHasselt