Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SESSIE FYSICA

Voor fysica zijn er meerdere opties

Eigentrillingen

Van broeikasgassen tot de moderne astrofysica, trillingen spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Je kan gerust stellen dat heel de wereld trilt. Maar wat zijn deze trillingen precies? Hoe kunnen we ze beschrijven, opmeten? In deze pro(e)fles gebruiken we een mechanisch systeem om belangrijke begrippen, zoals frequentie, Fourierspectrum, eigentrillingen,... aan te brengen. Na een kort hoorcollege van prof. dr. Bart Cleuren ga je zelf aan de slag.

Dinsdag 5 november 2019 | sessie in de voormiddag 

Donderdag 5 maart 2020 | sessie in de voormiddag en sessie in de namiddag

 

Spooky action at a distance en recente ontwikkelingen in de kwantumfysica

De kwantummechanica werd ongeveer honderd jaar geleden ontwikkeld. Deze theorie van het gedrag van materie op kleine schaal heeft sindsdien talrijke toepassingen gevonden in de elektronica (transistoren), optica (lasers), geneeskunde (scanners)… en is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Momenteel bevinden we ons in een tweede kwantumrevolutie waarbij men technologieën ontwikkelt die gebaseerd zijn op het gedrag van groepen van kwantumdeeltjes. De eigenschappen van verstrengelde kwantumdeeltjes zijn op een merkwaardige manier met mekaar verbonden onafhankelijk van hoe ver deze deeltjes van mekaar zijn. Einstein noemde dit Spooky action at a distance.

Ondertussen hebben talrijke experimenten aangetoond dat deze effecten reëel zijn en ze vormen de basis van zowel talrijke nieuwe toepassingen (kwantum computers, kwantum cryptografie, …) als van een fundamenteel nieuw begrijpen van ruimte en tijd.

In deze sessie worden de basisideeën achter deze recente ontwikkelingen uit de doeken gedaan.

Dinsdag 5 november 2019 | sessie in de namiddag 

 

De impact van impacts

Wat zich afspeelt in het heelal rondom ons lijkt vaak een ver-van-mijn-bed-show, maar dat is slechts schijn. Zelfs als we enkel naar ons eigen zonnestelsel kijken, stellen we vast dat dit veel chaotischer is dan we meestal denken. Zo werd de aarde 65 miljoen jaar geleden het slachtoffer van een inslag die het leven kostte aan de dinosauriërs… Dit maakte op zijn beurt de ontwikkeling van de zoogdieren en uiteindelijk het ontstaan van de mens mogelijk. Maar voor diezelfde mensheid zou een soortgelijke inslag nu onoverzienbare gevolgen hebben…
Het slechte nieuws, nu, is dat zo’n impact nog steeds kan gebeuren!

Deze sessie gaat over het wat, hoe en waarom van deze impacts, het gevaar dat ze voor ons inhouden, en wat we kunnen ondernemen om ons er tegen te beschermen. Tegelijk krijgen we meer inzicht in hoe ons zonnestelsel in elkaar zit.

Dinsdag 5 november 2019 | sessie in de namiddag

Donderdag 5 maart 2020 | sessie in de namiddag