Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SESSIE WISKUNDE

Voor wiskunde worden er in de voor- en namiddag een andere sessie gegeven.

Sessie voormiddag

Wiskundige simulatie: experimenten met pen, papier en laptop

We weten allemaal dat de aarde rond de zon draait; dit hoofdzakelijk omwille van de zwaartekracht. In deze sessie gebruiken we de gravitatiewet van Newton om wiskundige vergelijkingen af te leiden. Deze vergelijkingen kunnen normaliter niet zomaar exact opgelost worden, dus worden er gebruik gemaakt van numerieke benaderingen. In de proefles bespreken wij de toepassing van dit soort methoden.

Interesse in wiskunde en kennis van afgeleiden en exponentiële functies wordt sterk aangeraden voor het volgen van deze sessie.

Sessie namiddag

Wiskunde grijpt in bij een epidemie

In de geschiedenis hebben epidemieën vaak een onderschatte rol gespeeld: de pokken, de zwarte dood, de griep ... het zijn allemaal belangrijke spelers geweest in ons verleden. Nog steeds blijft men waarschuwen voor griep, komt een opstoot van ebola in het nieuws en blijft men vaccineren tegen mazelen. Dit komt niet uit het niets. Bij het uitzenden van waarschuwingen of adviezen van het ministerie van volksgezondheid spelen wiskundige modellen een belangrijke rol (en wordt UHasselt gecontacteerd). We laten leerlingen kennismaken met deze modellen op het niveau van het secundair en laten hen ook proeven van de aanpak aan de universiteit. Zo krijgen ze een beter beeld waarom er nog meer wiskunde nodig is en waarvoor het gebruikt wordt.

Data: dinsdag 5 november 2019 en donderdag 5 maart 2020

Locatie: campus Diepenbeek UHasselt