Logo UHasselt

menu

Proeven van UHasselt


Openlesdagen

Proeven van UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPENLESDAGEN CHEMIE


Datum: 17 oktober 2018

Metaalioncomplexen en hydraten     VOLZET                       

Opleidingsonderdeel: Structuurchemie
prof. dr. Marlies Van Bael

Heel wat pigmenten, kleurstoffen en materialen zoals edelstenen, gekleurd porselein, de blauwe kleur van schrijfinkt, danken hun kleur aan metaalioncomplexen.
Al naargelang de lading en de aard van het centraal metaalion, het aantal en/of de soort liganden (molecule die bindt met een metaalion), kan de kleur verschillen. Door te experimenteren met eenvoudige complexmoleculen,
maken de studenten voor het eerst kennis met de eigenschappen en de reacties van metaalioncomplexen. Dit inzicht kan dan later gebruikt worden bij het bestuderen van meer gevorderde toepassingen van metaalioncomplexen
als essentieel onderdeel in bijvoorbeeld bladgroen, hemoglobine (die het bloed rood kleurt), de werking van enzymen, lasers, contrastvloeistoffen, chemotherapie, katalysatoren, zonnecellen en nog veel meer.

  • Datum: woensdag 17 oktober 2018 | 14u00 - 16u30 
  • Locatie:  UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - Didactische laboratoria chemie

 De activiteit is volzet.


Datum: 16 januari 2019                                   

Water, bron van leven en grenzeloze chemie   VOLZET                 

Opleidingsonderdeel: Thermodynamica en evenwichten in aquatische systemen
prof. dr. Wanda Guedens

Water is zo algemeen voorkomend dat het geen aandacht trekt. Zonder water is er op aarde echter geen leven mogelijk. Van microscopisch tot macroscopisch niveau bestaat alles gedeeltelijk uit water.  Chemische stoffen in water kunnen zowel een positieve invloed hebben als een negatieve en zelfs leiden tot ziekte en dood. Waarom in sommige rivieren geen leven meer mogelijk is, waarom je zuinig moet omspringen met water en waarom water ooit zo duur als goud zou kunnen worden, zal je tijdens deze inleidende les en aansluitend practicum zelf kunnen achterhalen.

  • Datum: woensdag 16 januari 2019 | 14u00 - 18u00
  • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - Didactische laboratoria chemie

  De activiteit is volzet.