Logo UHasselt

menu

Info voor bedrijven


Stages

Info voor bedrijven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECT INDIENEN

ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET INDIENEN VAN UW PROJECT:

  • Formuleer het project zo concreet en afgelijnd mogelijk. Op die manier heeft uw project het meeste kans om geselecteerd te worden door ons, maar ook door de student.
  • De taken van de student dienen zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de taken van een pas afgestudeerde master. Een meeloopstage kan deel uitmaken van de opdracht, maar kan niet de kerntaak zijn.
  • Stem best nu al af wie de rol van mentor zal opnemen. Op die manier kunnen we meteen de juiste personen met elkaar in contact brengen.
  • Houd bij het afbakenen van het project steeds het aantal dagen stage in het achterhoofd. Een project moet voor de student haalbaar zijn binnen de voorziene tijdsspanne.

Heeft u een bedrijfseconomisch managementvraagstuk

dat door onze student beantwoord kan worden op 28 werkdagen?

 

U kunt uw project voor 2021-2022 nu indienen.