Logo UHasselt

menu

Info voor bedrijven


Stages

Info voor bedrijven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STAGECONCEPT

ONZE AMBITIE: WIN-WIN

Een stage is een unieke leerkans voor de student én de ideale gelegenheid voor u om u te laten confronteren en inspireren door

  • een professionele vraag te laten beantwoorden
  • een project dat op de plank blijft liggen, toch te kunnen opstarten
  • geconfronteerd te worden met het hoe en waarom binnen uw bedrijf
  • u te laten inspireren door actuele academische topics... 

... en misschien zelfs uw toekomstige werknemer of collega nu al van dichtbij te leren kennen!

 

ONS DOEL

Studenten kunnen tijdens het (laatste) masterjaar van hun opleiding proeven van het toekomstige beroepsleven door te werken aan een reëel stageproject of managementvraagstuk.

De belangrijkste algemene doelen die wij nastreven bij een stage zijn

  • professionele vaardigheden verwerven in een authentieke werkomgeving en
  • reeds verworven kennis en inzichten inzetten om uw project maximaal te laten vorderen.

  

EEN DRIEPARTIJENOVEREENKOMST ALS SLEUTEL TOT SUCCES

Een succesvolle stage, zowel voor u als voor de student, willen wij realiseren door

  • goed afgestemde verwachtingen van bij het begin,
  • een vlotte communicatie,
  • de aanstelling van een projectbegeleider van de Universiteit Hasselt die de stage inhoudelijk mee opvolgt en
  • een nauwe betrokkenheid van alle partijen gedurende het volledige stageproces.

In onderstaande figuur vindt u een overzicht van wat wij minimaal verwachten van de betrokken partijen.