Logo UHasselt

menu

School voor educatieve studies


Over de School voor educatieve studies

School voor educatieve studies

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIE EN MISSIE

De School voor Educatieve studies organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen de core-discipline van Onderwijs. Dit gebeurt in nauwe (interdisciplinaire) samenwerking met de opleidingen en onderzoeksgroepen van UHasselt voor wat betreft de inhoudelijke expertise in de disciplines. Ze realiseert dit binnen de academische context van UHasselt en overeenkomstig haar missie, visie en waarden.

De School voor Educatieve studies streeft ernaar studenten op te leiden tot academische én inspirerende onderwijs- en opleidingsdeskundigen, die een groot maatschappelijk engagement combineren met een gedurfde creativiteit om onderwijs en vorming te (her)scheppen.

De School voor educatieve studies biedt haar medewerkers, docenten en onderzoekers een context om zichzelf vanuit een sterk reflectief vermogen te ontwikkelen tot een excellentieniveau en dit vanuit een alom erkende maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van onderwijs en vorming.

De School voor Educatieve studies wil door haar academisch vormende component en door samenwerking met lokale actoren bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling in de regio en daarbuiten.