Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De geschiedenis van de Hanzesteden in de Baltische staten

PRAKTISCH

14 dec 2015 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.beInschrijven

Gedurende de hoge en late middeleeuwen werden de handelscontacten tus- sen de Nederlanden en de Baltische landen in hoge mate bepaald door de verhoudingen met de Duitse Hanze. De Hanze gaf tussen ca. 1250 en 1650 vorm aan de handelscontacten en het diplomatisch verkeer dat daarmee samenhing. Hanzekooplieden stelden veel in het werk om de handel op de Baltische landen te monopoliseren. In het Hanzesysteem vormden Riga, Reval (Tallinn) en de daarmee verbonden kuststreek  een doorvoergebied en handelsmarkt voor de goederen uit het Russische achterland. Deze door Hanze- kooplieden gedomineerde steden waren belangrijke markten en havens voor de handel in halffabricaten en primaire goederen als hout, graan, teer, was en pek. 

Voorts waren zij een belangrijk afzetgebied voor nijverheidsproducten uit het Westen. Vanaf het einde van de 14de eeuw werd het Hanzemonopolie op de Baltische landen ondergraven door kooplieden uit het graafschap Holland, die zich via de Ommelandsvaart toelegden op de handel in bulkgoederen. Sinds die tijd werden de verhoudingen tussen de Baltische landen, Holland en de Hanze gekenschetst door onderlinge rivaliteit. Sedert het midden van de 15de eeuw slaagden de Baltische landen erin zich geleidelijk aan de greep van de Hanze te ontworstelen. Het was één van de tekenen van verval van de Hanze, dat eeuwenlang de handel op de Noorden Oostzee domineerde, maar tegen het einde van de middeleeuwen gedwongen was zich neer te leggen bij een handelssysteem waarin opkomende staten en vrije handel de overhand kregen.

 

Spreker

Dr. Hanno Brand studeerde geschiedenis van de middeleeuwen aan de universiteiten van Leiden en Gent. Tussen 1986 en 1989 was hij als promovendus en docent verbonden aan de Universiteit van Leiden. In 1989 volgde zijn overstap naar de Universiteit Gent, waar hij tot 1995 werkzaam was als docent en onderzoeker. Tussen 1995 en 2001 werkte hij als post-doc aan het Duits Historisch Instituut in Parijs en vervolgens tot 2009 was hij docent en postdoc aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 werd hij aangesteld als hoofd van de vakgroep geschiedenis van de Fryske Akademy in Leeuwarden. Sinds december 2013 is hij aldaar directeur-bestuurder.  In 1996 verdedigde hij zijn dissertatie over de Leidse stedelijke elites in de 15e eeuw. Zijn onderzoek betrof onder meer economische en sociale aspecten van stadsgeschiedenis, de hoven van hertogen van Bourgondië, de Hanze en de geschiedenis van Friesland in de vroeg-moderne tijd. Hij publiceerde naast zijn dissertatie een tiental bundels en een 60-tal artikelen in zes talen.

Inschrijven