Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Gender medicine: Sekseverschillen negeren?

PRAKTISCH

26 okt 2015 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.beInschrijven

Dat kost geld en levens. Gelijke behandeling man-vrouw in de gezondheidszorg betekent verschil maken!

Vooraf: het begrip sekse omvat de biologische en fysiologische kenmerken die mannen en vrouwen van elkaar onderscheiden; gender (een aan het Engels ontleend woord) verwijst naar kenmerken, eigenschappen en rollenpatronen die de maatschappij op basis van culturele tradities en sociale normen aan de beide geslachten/seksen toekent. Gender Medicine is een veelbelovende discipline en een onderzoeksveld in opkomst. Het is de parapluterm voor biomedisch, klinisch en public health onderzoek, dat terdege rekening houdt met sekse en gender. Gender Medicine (GM) vergroot onze kennis over de verschillen tussen vrouwen en mannen in pathofysiologie en manifestatie van vele ziekten en over verschillen in gezondheidszorg die beiden ontvangen. Steeds groter wordt de erkenning dat zowel sekse als gender van invloed zijn op de gezondheid van vrouwen en mannen. Het one size fits all model, met de impliciete norm van de man als model voor de mens, is niet langer houdbaar. Tegelijkertijd ziet men in de praktijk ook dat man-vrouw-verschillen verder gaan dan de biologie. Daarom zijn sekse en gender twee belangrijke kernbegrippen in GM.

Als voorbeeld: ongunstige bijwerkingen van geneesmiddelen veroorzaken vooral bij vrouwen een groot aantal medische complicaties. Die kunnen het gevolg zijn van sekseverschillen in het metaboliseren van geneesmiddelen, maar ook van gender gerelateerde ver- schillen in voorschrijfgedrag of geneesmiddelengebruik. Kort samengevat: de interactie van sekse- en gender-gerelateerde mechanismen leidt tot een verschillen- de manifestatie van veel voorkomende ziekten zoals infarcten, hartfalen, diabetes, reumatische aandoeningen, maar ook van infecties bij vrouwen en mannen. In de lezing zal - vanuit Europees en internationaal perspectief - ingegaan worden op de innovaties in onderzoek, die er alle op zijn gericht te zorgen dat de gezondheidszorg een even grote garantie biedt voor vrouwen als voor mannen.

 

Spreker

Prof. dr. Ineke Klinge is thans visiting professor of Gender Medicine aan het Institute of Gender in Medicine in Berlijn. Zij studeerde biomedische wetenschappen. Van 1998 tot 2014 was zij associate professor in gendergeneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek in de biomedische en in de gezondheidswetenschappen was dan ook vooral op de genderverschillen gericht. Sinds 2000 coördineert ze meerdere door de EU gefinancierde projecten rond Gender (o.m. in EUGenMed., GenCad, GenderSTE). In 2013 kon ze dit onderzoek toelichten op een bijzondere sessie van het Europees Parlement. Zij is lid van de adviesraad van het ‘Institute for Gender and Healt’ (Canada) en van het‘European Institute for Women’s Health (EIWH)’
 

Inschrijven