Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Hoeveel mag een mensenleven kosten? Filosofische en ethische beschouwingen over inzet en keuzen in beslissende levensfasen.

PRAKTISCH

11 apr 2016 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.beInschrijven

Met de regelmaat van de klok duiken ze op in de pers: tragische getuigenis- sen van patiënten, ouders, hulpverleners, die geconfronteerd worden met een zeer ernstige, vaak levensbedreigende ziekte, waarvoor er wel een medicijn bestaat, maar dat om verschillende redenen niet aan de patiënt kan worden toegediend.

  • Zo kan de reden financieel zijn. Wanneer het een zeldzame aandoening betreft, is de ontwikkelingskost van het medicijn enorm hoog. Het medicijn is onbetaalbaar duur, en wanneer het (nog) niet wordt terugbetaald door de ziekteverzekering, is het dus niet toegankelijk voor de patiënt.
  • De tweede reden is onderzoeksmatig. Het medicijn is nog in ontwikkelingsfase en enkel toegankelijk voor patiënten die toegelaten worden tot de klinische studie. Toegang tot klinische studies kan niet worden afgedwongen door patiënten. Dit zorgt ervoor dat het middel niet toegankelijk is door een probleem van beschikbaarheid van het middel zelf.
  • Een derde reden heeft betrekking op het toepassingsgebied. Het middel wordt wel terugbetaald, maar slechts voor een andere aandoening of voor een andere patiëntencategorie. Zodoende mag het niet worden voorgeschreven voor deze patiënt met deze aandoening.

Casussen van dergelijke aard beklijven. Iedereen herinnert zich Viktor (in de lente van 2013) en Elias (januari 2015), of Sandra Massart (in de Kerstperiode van 2008). Ze beroeren het maatschappelijke gemoed en voelen in se onethisch aan. Wat volgt is een stevig maatschappelijk debat. Er wordt getuigd door ouders, hulpverleners, patiënten. Advies ingewonnen door juristen, economen en ethici. Er wordt een appèl gedaan op de beleidsmakers en beschuldigend gekeken naar de farmaceutische industrie. Hoe kunnen we zulke situaties ethisch wegen?

In deze lezing zal de gastspreker een filosofisch-ethische analyse doorvoeren van deze problematiek, en dit op drie niveaus: het microniveau (arts-patiënt en naasten), het mesoniveau (zorgvoorzieningen e.a. middenveldspelers), en het macroniveau (beleid). Zij zal deze reflectie doen aan de hand van de drie waarden die volgens haar cruciaal zijn in dit verband, nl. menselijke waardigheid, integriteit en authenticiteit.

 

Spreker

Prof. dr. Yvonne Denier studeerde Wijsbegeerte en Toegepaste Ethiek aan de KU Leuven. In 2005 behaalde ze de graad van Doctor in de Wijsbegeerte met een studie over rechtvaardigheid in de gezondheidszorg. Zij was gaston- derzoeker aan het Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften te Tübingen, en aan het Hastings Center in New York. Ze is stafmedewerker ethiek bij Zorgnet Vlaanderen en deeltijds docent gezondheidsethiek aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven. Zij is lid van ethische commissies op lokaal en Vlaams niveau en lid van het Belgisch Raad- gevend Comité voor Bio-ethiek dat de beleidsmakers op federaal niveau advi- seert. Daarnaast bekleedt ze bestuursfuncties in zorg- en welzijnsorganisaties.

In haar werk richt ze zich op een brede waaier aan domeinen binnen de ethiek van de gezondheidszorg zoals organisatie-ethiek, etnisch-culturele  diversiteit in de zorg, commercialisering en privatisering in de zorg, ethische kwesties rondom het levenseinde, wijsgerige vragen omtrent het begin van het leven en ethische kwesties omtrent verdelende rechtvaardigheid en keuzeproblematiek in de gezondheidszorg. Rondom deze thema’s geeft ze ook lezingen en colleges en publiceert ze artikels in nationale en internationale tijdschriften en boeken.
 

Inschrijven