Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Strijd om de Schelde en de IJzeren Rijn

PRAKTISCH

25 jan 2016 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.beInschrijven

Om het nieuwe België levensvatbaar te maken voorzagen de Europese Grootmachten het in 1830-1839  van vrije internationale verkeersverbindingen, waaronder vrije scheepvaart tussen Antwerpen en de zee, en het recht om een nieuwe spoorweg aan te leggen naar Duitsland. De benutting van deze erfdienstbaarheden op het Nederlandse grondgebied is steeds problematisch geweest. De Nederlanders hadden de vaart op de Schelde eerder twee lange eeuwen onmogelijk gemaakt. De aanleg van de spoorweg – de ‘IJzeren Rijn’ – hebben ze met alle mogelijke middelen vertraagd. Vandaag blijven de twee verkeersrechten voor België van aanzienlijk economisch belang. Met veel moeite werd de Schelde recent aangepast zodat de grootste containerschepen Antwerpen kunnen bereiken. De IJzeren Rijn is echter buiten gebruik geraakt en de reactivering ervan blijft op hindernissen stuiten. Tijdens deze lezing worden de twee dossiers geplaatst in een breed historisch, politiek, economisch en cultureel perspectief.

 

Spreker

Prof. dr. Eric Van Hooydonk is advocaat aan de balie van Antwerpen en leidt een advocatenkantoor dat zich toelegt op scheepvaart- en havenzaken en algemeen economisch bestuursrecht. Hij is onderzoeksprofessor aan de Universiteit Gent. Hij zit de Commissie Maritiem Recht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit voor, alsook de koepelvereniging Watererfgoed Vlaanderen en het internationaal en Europees havenrechtcentrum Portius, dat wordt gesteund door de Universiteit Gent, het Europacollege en de havenbesturen van Antwerpen, Zeebrugge en Gent. Hij adviseerde talrijke publieke en private instanties, behandelde geschillendossiers, publiceerde juridische studies en organiseerde academische evenementen in verband met de Scheldeproble-matiek. Voor Vlaanderen onderhandelde hij over de Scheldeverdragen van Middelburg in 2005.

Inschrijven