Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Rede en religie

PRAKTISCH

16 jan 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Zijn rede en religie met elkaar verenigbaar? Of zijn religieuze opvattingen onredelijk ? Moet het theïsme niet plaats maken voor het atheïsme? Of is er wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God? Is de kosmos niet het resultaat van ‘intelligent design’? Of is God dood?

Laten het Christelijk, Islamitisch en Joods fundamentalisme en de opkomst van IS niet zien dat het geloof vreselijke uitwassen kent? Moet de vraag naar de relatie tussen geloven en weten niet op een nieuwe manier aan de orde worden gesteld? Deze en andere vragen staan in de lezing centraal. Daarbij wordt niet alleen gefocust op het Christendom, maar ook op de Islam, het Jodendom en andere religies.

De vragen rondom religie worden belicht in zowel filosofisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. Zo zullen onder meer de denkbeelden van Kant, Darwin, Kierkegaard, Durkheim, Nietzsche, Freud, Habermas, Dawkins en Taylor aan bod komen.

Spreker

Prof. dr. René Gabriëls is filosoof en sociaal wetenschapper en promoveerde op een proefschrift met als titel ‘Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, armoede en Rushdie’. Hij als docent filosofie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij schreef boeken over racisme, intellectuele en lokale democratie. Voorts redigeerde hij boeken over onder meer de integratie van vreemdelingen, filosofische werken en de Duitse filosofie. Momenteel doet hij onderzoek naar voedselbanken. Hij is redacteur van het filosofische tijdschrift Krisis (www.krisis.eu) en medewerker van Sociologie Magazine.

Klik hier voor de ppt van de lezing.