Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Armoede en sociale uitsluiting in tijden van crisis

Armoede en sociale uitsluiting in tijden van crisis
PRAKTISCH

20 mrt 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Zelfs wanneer de economie opnieuw aantrekt, zullen we nog lang de naweeën van de huidige crisis ervaren; die crisis begon dan wel als een financiële crisis, maar deide uit tot een maatschappelijke crisis. Alhoewel in deze lezing de focus op een aantal gevolgen ervan ligt, op armoede en andere vormen van sociale uitsluiting, komt ook een aantal ruimere uitdagingen ter sprake. Armoede is immers een structureel kenmerk van onze samenleving.

Ter sprake komt volgende selectie van gevolgen op kortere en op langere termijn: de omvang en de diepte van de armoede en de relatie met de toenemende inkomensongelijkheid; de impact op de arbeidsmarkt, waaronder het verlies aan menselijk kapitaal; de stijgende schuldenlast en het binnendringen van de armoede bij de middenklasse; de opkomst van het individuele schuldmodel als spiegelbeeld van toenemende zelfzucht en als uitdrukking van een wij-versus-zij beeld van de samenleving; de impact op de (geestelijke) gezondheid; armoede bij kinderen, wat niet alleen leidt persoonlijke deprivaties maar ook tot een vermindering van de maatschappelijke welvaart.

De meest plausibele hypothese is dat de vermelde toestanden zullen verergeren bij een beleid dat focust op besparingen, dat investeringen verwaarloost en dat zorgt voor een omgekeerde herverdeling.

Spreker

Prof. dr. Jan Vranken is sinds 2009 emeritus gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen, waar hij colleges verzorgde over algemene sociologie, over sociologie van ongelijkheid en armoede, over sociale problemen en over de stad. Hij richtte in 1990 het onderzoekscentrum OASeS op, waarbinnen hij tientallen projecten leidde, vooral op het vlak van armoede en andere vormen van sociale uitsluiting en van stedelijke problematiek. Hij publiceerde het (Vlaamse) Jaarboek ‘Armoede en Sociale Uitsluiting’ gedurende de eerste 19 edities. Europees coördineerde hij meerdere projecten, waarvan twee in de Europese kaderprogramma’s. Daarbuiten was hij onder meer voorzitter van de Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek van de Vlaamse Regering van 1994 tot 2012 en is hij voorzitter van WEB (Werkervaringsbedrijven, sinds 1992).

Ook als emeritus blijft hij actief. Zo is hij lid van de redactie van het federale Jaarboek ‘Armoede in België/Pauvreté en Belgique’, werkt hij mee aan enkele grote Europese projecten over diversiteit in Europese steden, schrijft hij expertrapporten (zoals in het kader van peer reviews) en verzorgt hij nieuwe edities van een handboek sociologie (‘Het speelveld, de spelregels en de spelers’). Hij was keynote speaker of voorzitter op vele internationale conferenties. In 2005 bekleedde hij de Franqui Leerstoel aan de UCL (Université Catholique de Louvain).

"Klik hier voor de ppt van de lezing".