Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Infectieziektes: terug van nooit weg geweest

PRAKTISCH

03 okt 2016 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Door de ontwikkeling van krachtige antibiotica, antivirale en antifungale geneesmiddelen [tegen schimmelziekten] tijdens de laatste decennia van de vorige eeuw leek de strijd tegen infectieziekten gewonnen. Dit is echter niet zo. De voorbije jaren werden de medische wereld en de bevolking in het algemeen opgeschrikt door problemen met infectieziekten, elders in de wereld maar soms ook dicht bij huis. Er duiken nieuwe pathogene [ziekteverwekkende]  micro-organismen op (HIV-AIDS vanaf jaren 1980 en recenter SARS, MERS en Ebola) en gekende pathogene micro-organismen stellen nieuwe problemen vanwege de resistentie tegen antimicrobiële geneesmiddelen of door verspreiding naar kwetsbare patiëntengroepen (ouderen, patiënten met een verzwakte afweer). Infectieziekten kunnen ook meekomen met migratiestromen of reizigers (tuberculose, malaria, chikungunya [tropische ziekte die o.m hevige gewrichtspijn veroorzaakt]).

Artsen in de klinische zorg, ambulant en in het ziekenhuis, maar ook artsen werkzaam in de diagnostiek (laboratorium, beeldvorming) en in de preventieve geneeskunde, komen met infectieziekten in aanraking. Onderzoek naar nieuwe concepten van diagnose, behandeling en preventie moeten geëxploreerd worden. De toekenning van de Nobelprijs voor Geneeskunde 2015 [William Campbell en Satoshi Omura – onderzoek besmettelijke parasieten] illustreert de relevantie van infectieziekten voor de volksgezondheid.

Infectieziekten zijn een “global and perpetual challenge”.

Spreker

Prof. dr. Willy Peetermans studeerde geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum en de KU Leuven en specialiseerde zich in de interne geneeskunde in Leuven (1983-1988) en in de klinische infectiologie in Leiden, Nederland (1988 en1989). Hij behaalde een PhD in 1994.

Sinds 1990 is hij werkzaam als internist-infectioloog in de afdeling Algemene Interne Geneeskunde van UZ Leuven, campus Gasthuisberg. In 1994 werd hij aangesteld als docent en in 2004 als gewoon hoogleraar in de interne geneeskunde aan de KU Leuven, met leeropdrachten in de infectiologie voor de opleidingen geneeskunde, ziekenhuisfarmacie en ziekenhuishygiëne. Sinds 2005 is hij aangesteld als overkoepelend diensthoofd voor de internistische disciplines in UZ Leuven en is hij stagemeester voor de arts-specialisten in opleiding in de interne geneeskunde.

W. Peetermans is lid van de Hoge Gezondheidsraad en van de werkgroep ziekenhuisgeneeskunde van Bapcoc (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee) bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Hij maakt deel uit van de nationale planningscommissie medisch aanbod, van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen en van de erkenningscommissie voor interne geneeskunde. Hij is oud-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie. Zijn onderzoeksprojecten hebben betrekking op de epidemiologie en antibiotica-resistentie van invasieve pneumokokkeninfecties, infectieuze endocarditis [ontsteking van hartkleppen ]met focus op Staphylococcus aureus en het antibioticabeleid in het ziekenhuis.

Klik hier voor de ppt van de lezing.