Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Van productinnovatie naar innovatie in de gezondheidszorg: samen komen ze tot nieuwe oplossingen

PRAKTISCH

16 okt 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


De gezondheidzorg is zich razendsnel aan het omvormen. Patiënten worden consumenten. Een op waarde gebaseerde geneeskunde zal leiden tot op waarde gebaseerde modaliteiten van terugbetaling. Nog nieuwere ontwikkelingen in de zorg zullen dure, hospitalisatie gebonden geneeskunde omvormen tot lage-kosten-zorg, waarbij de patiënt in zijn thuisomgeving kan blijven. Deze evolutie wordt aangestuurd door informatisering en door met elkaar verbonden netwerken. Daarbij zullen alle zorgverleners ervan moeten uitgaan dat de gezondheidszorg groeit naar een zorgcontinuüm: van gefragmenteerde zorg naar een continue zorgketen, van een focus op de arts naar één waarin de patiënt centraal staat, van ziekenhuis naar thuis en van volume naar waarde. Deze transformatie is een sterke stimulus voor innovatie, niet alleen van afzonderlijke producten en diensten, maar leidend tot geïntegreerde oplossingen. Dergelijke ontwikkeling kan niet gerealiseerd worden in een geïsoleerd kader. Zorgverleners, patiënten, financiers in de zorg en de industrie hebben daarom de verantwoordelijkheid om samen te werken en zo de toekomst van de gezondheidszorg uit te bouwen. Alleen uitgaande van deze samenwerking kan kwaliteitsvolle zorg gewaarborgd blijven en is een echte patiënt-gerichte zorg verzekerd, met inperking van de nu nog steeds verder stijgende kosten.

Spreker

Prof. dr. Jan Kimpen studeerde geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum en aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na zijn verdere specialisatie en zijn doctoraat was hij verbonden aan het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, één van de grootste medische organisaties in Nederland, en dit opeenvolgend als hoogleraar, als voorzitter kindergeneeskunde en als voorzitter van de raad van bestuur. Hij versterkte de banden tussen het UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek/ Nederlands Kanker Instituut en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Tevens is hij de drijvende kracht achter het samenwerkingsverband van UMC Utrecht, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Bij de TU/e is hij lid van de strategische adviesraad voor de gezondheidszorg.

Sinds januari 2016 bekleedt hij de functie van Chief Medical Officer bij Koninklijke Philips. Philips besloot in het kader van de transformatie ‘zorgstelsel’ de functie van Chief Medical Officer toe te voegen aan het Executive Management team. In deze functie gaat hij zich bezig houden met het uitbreiden van het zorgcontinuüm, waarmee Philips zich onder meer gaat richten op het leveren van betere patiënten-resultaten tegen lagere kosten. Bovendien gaat hij nauw samenwerken met de medische opinieleiders binnen het wereldwijde netwerk van Philips. Zijn ruime ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden in de publieke gezondheidszorg, biedt Koninklijke Philips een goede basis om samenwerkingsovereenkomsten met talrijke openbare en particuliere belanghebbenden in de gezondheidszorg uit te breiden en te verstevigen.