Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De restauratie van het Lam Gods, altaarstuk van de gebroeders Van Eyck

PRAKTISCH

23 okt 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Het Lam Gods, altaarstuk van de Gebroeders Van Eyck uit 1432 heeft een bijzonder ruwe geschiedenis meegemaakt: de beeldenstorm, het transport van de middenpanelen naar Parijs op het einde van de 18e eeuw, de verkoop van de zijluiken en het transport naar Berlijn midden 19e eeuw, de Tweede Wereldoorlog, het Hitler-museum en de zoutmijnen van Altaussee. De sporen van deze geschiedenis zullen toegelicht worden, evenals de restauratie van 1950-51. Na een urgente conservering in 2010-2011, werd groen licht gegeven voor de restauratie van het ensemble in drie fases. De eerste fase, de buitenkant van de zijluiken, begon in 2012 en werd afgerond in 2016. De prachtige resultaten van deze ingreep zullen besproken worden in het kader van de geschiedenis van de vele restauraties die het altaarstuk door de eeuwen heeft meegemaakt. De interdisciplinaire samenwerking tussen het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de Universiteiten van Gent en Antwerpen en het toegankelijk maken van de technische documentatie op de website www.closertovaneyck.kikirpa.be zijn opmerkelijke speerpunten van dit toonaangevende project.

Spreker

Prof. dr. Anne van Grevenstein-Kruse volgde de opleiding tot restaurator in Brussel (KIK), Rome (ICR) en München (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege). Zij studeerde verder kunstgeschiedenis aan de VUB. Zij was opeenvolgend hoofd restaurator in het Frans Hals Museum, Haarlem (1980- 1987), directeur van het Restauratie Atelier Limburg, Maastricht (1987-2010), professor Conservering / Restauratie aan de Universiteit van Amsterdam, coördinator urgente conservering Lam Gods in de St.-Baafskathedraal 2010-2011 en adviseur van de Kathedrale Kerkfabriek St.- Baafs 2012-2016.


Verdere informatie omtrent dit project kan U vinden op de website closetovaneyck.kikirpa.be (Learn more)