Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Chemie, een kennisdomein op mensenmaat

PRAKTISCH

08 jan 2018 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Chemie is niet alleen een wetenschapsdomein, het is ook een dagelijkse activiteit die in heel gewone dingen opduikt, zonder dat we eigenlijk beseffen dat we dan aan chemie doen. Dit is in feite een constante in de hele geschiedenis van de mensheid en heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van beschavingen, van de oudheid tot nu. Geleidelijk hebben we inzicht verworven in de structuur en opbouw van de materie. Het belang van aan chemie doen, is daardoor spectaculair toegenomen. Vanaf het einde van de 18e eeuw wordt de basis gelegd voor de moderne chemie als kennis- en technologiedomein. Toen is houtskool als koolstofbron vervangen door steenkool, wat geleid heeft tot een explosie van nieuwe kennis en inzichten. Er zijn nieuwe kleurstoffen ontdekt, geneesmiddelen ontwikkeld, nieuwe materialen en nieuwe processen voor de aanmaak van kunstmest. Ook de opkomst van plastics is in deze context te situeren.

Het effect op onze samenleving is immens en grotendeels positief. Maar er zijn ook schadelijke neveneffecten, die dan ook het voorwerp uitmaken van toekomstgericht onderzoek. De toekomst, de weg naar een duurzame en hernieuwbare samenleving, zal ook sterk bepaald worden door ontwikkelingen en nieuwe technologieën steunend op onze kennis van de chemie van materialen en levende organismen.

Spreker

Prof. dr. Dirk Vanderzande studeerde scheikunde aan het Limburgs Universitair Centrum (nu Universiteit Hasselt) en aan de KU Leuven, waar hij ook doctoreerde. Na een postdoctoraal onderzoekmandaat aan de KU Leuven werd hij aan het LUC/UHasselt benoemd. Zijn onderzoek startte hij in het domein van Geleidende Polymeren [grote moleculen bestaande uit identieke of gelijkaardige delen] en Geconjugeerde Polymeren (Halfgeleidende Polymeren). Dit onderzoek werd daarna gericht op het gebruik van Geconjugeerde Polymeren in plastic gebaseerde elektronische componenten, zoals LED’s, transistoren, sensoren. In 2003 werd hij gewoon hoogleraar in organische en polymeerchemie. Sinds 2010 is hij directeur van het Instituut voor Materiaal Onderzoek (IMO-IMOMEC), een geassocieerd laboratorium van IMEC.

Klik hier voor de tekst