Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De mechanismen van hartritmestoornissen: van (virtuele) hartspiercel tot gepersonaliseerde therapie

PRAKTISCH

13 nov 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


In een gezond hart wordt iedere hartslag aangestuurd door een elektrisch signaal. Tijdens hartritmestoornissen is de elektrische activiteit van het hart ontregeld. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Zo kunnen ritmestoornissen in de atria (“atriumfibrilleren”) een beroerte veroorzaken, terwijl ritmestoornissen in de hartkamers tot plotse hartdood kunnen leiden. Een beter begrip van de mechanismen die tot deze ritmestoornissen leiden, is daarom noodzakelijk om patiënten met een hoog risico vroeg te kunnen identificeren en om tot betere behandelmethoden te komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft in de afgelopen 25 jaar veel informatie opgeleverd over de microscopische mechanismen van hartritmestoornissen. We weten inmiddels dat iedere hartspiercel tientallen soorten ionkanalen bevat die gedurende iedere hartslag dynamisch openen en sluiten en samen verantwoordelijk zijn voor de elektrische activatie en het herstel van het hart. Daarnaast is de elektrische activiteit gekoppeld aan de samentrekking van de hartspiercel via veranderingen in de hoeveelheid calcium in de cel. Veranderingen in ionkanalen en/of calcium-huishouding spelen vaak een belangrijke rol in het ontstaan van ritmestoornissen. Om de complexiteit van hartritmestoornissen beter te kunnen bestuderen worden tegenwoordig naast experimentele technieken steeds vaker ook computermodellen gebruikt. Deze ‘virtuele hartspiercellen’ bieden nieuwe mogelijkheden om tot een effectievere, gepersonaliseerde therapie van hartritmestoornissen te komen.

In deze presentatie worden de belangrijkste hartritmestoornissen en de onderliggende mechanismen voorgesteld. Daarnaast worden recente ontwikkelingen in de therapie en het onderzoek van ritmestoornissen, bijvoorbeeld het gebruik van computermodellen, besproken.

Spreker

Prof.dr. Jordi Heijman promoveerde in 2012 cum laude aan de Universiteit Maastricht. Als onderdeel van zijn promotie verwierf hij een beurs van de Hein J.J. Wellens Stichting voor een verblijf aan het gerenommeerde Cardiac Bioelectricity and Arrhythmia Center, Washington University in St. Louis, USA. Van 2012 tot 2015 werkte Jordi Heijman als postdoctoraal onderzoeker in Duitsland aan de Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University  [Medizinische Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg] en het Institute of Pharmacology, University Duisburg-Essen [Institut für Pharmakologie an der Universität Duisburg-Essen]. In april 2015 keerde hij terug naar Maastricht als universitair docent en staflid binnen de afdeling Cardiologie. Zijn onderzoek gaat over de fundamentele mechanismen van hartritmestoornissen, die hij door een unieke combinatie van experimentele en wiskundige technieken beter in kaart probeert te brengen. Voor dit onderzoek ontving hij in 2015 een prestigieuze VENI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast werd hij in 2016 samen met 24 andere jonge onderzoekers door het tijdschrift ‘New Scientist’ genomineerd voor ‘Wetenschapstalent 2016’.