Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

‘In organis et in discantu’ - Het prinsbisdom Luik in de eerste helft van de 17e eeuw: muziek op een kruispunt van culturen

PRAKTISCH

18 dec 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Een uniek orgelhandschrift uit 1626 (MS Berx), bekend als het ‘Tongers orgelhandschrift’, dat in 2003 toevallig ontdekt werd, bevat onbekende, authentieke orgelbewerkingen van o.a. Magnificat-zettingen van Orlandus Lassus (1532-1594).

Naast orgelwerken van vroeg 17e-eeuwse organisten (Ruggiero Trofeo, Francesco Rovigo) bevat het 45 pagina’s tellende manuscript vooral intavolaties ( virtuele instrumentale arrangementen) van Orlandus Lassus, hoofdzakelijk Magnificat-zettingen maar o.m. ook het bekende Franse chanson Margot laborez les vignes. 

Deze muziek roept verrassende vragen op over de organistenpraktijk in de eerste helft van de 17e eeuw in het prinsbisdom Luik, een regio die bekend stond als een vooraanstaande religieus-artistiek-culturele biotoop. Veel Luikse musici (zangers, organisten en componisten) kregen een prestigieuze aanstelling aan belangrijke Europese hoven. Dit leidde tot een vruchtbare wisselwerking tussen de Luikse musiceerpraktijk en de Europese muziekcultuur. De impact van Luikse musici in die Europese context was dan ook bijzonder groot (bijvoorbeeld Simon Lohet in Duitsland, Henry Du Mont in Frankrijk, Matheo Romero in Spanje en Léonard de Hodémont in Italië).

Samen met het Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium (Luik, 1617) en Le grand livre de choeur de Saint-Lambert (Luik, tussen 1619 en 1633) is het Tongers orgelhandschrift een bijzondere bron van informatie met impliciete indicaties voor een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk met aandacht voor interpretatie, retoriek en expressie. De verhoudingen tussen partituur en instrument, zanger en organist, woord en toon, dragen bij tot een specifieke eigenheid ‘tussen gregoriaans en polyfonie’. Hierdoor ontstaat een nieuw inzicht in de relatie tussen musiceerpraktijk in het prinsbisdom Luik en andere Europese orgelstijlen. 

Spreker

Prof. Luc Ponet volgde een brede artistieke opleiding aan het Lemmensinstituut in Leuven en aan de Hochschule für Musik in Wenen. Hij is inspecteur voor het Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en geeft wereldwijd concerten, lezingen en masterclasses. Daarnaast is hij organist-titularis van de basiliek in Tongeren, organist in residentie en artistiek directeur van de Bach Academie Alden Biesen, verbonden aan de Landcommanderij Alden Biesen, het cultuuren congrescentrum van de Vlaamse gemeenschap in Bilzen en stadsorganist/ curator van ‘Leuven Orgelstad’. Als doctoraal onderzoeker is hij verbonden aan de KU Leuven - faculteit van de kunsten. Hij publiceert regelmatig en van zijn orgelspel werden talrijke CD’s gerealiseerd.

Klik hier voor de tekst.