Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Ontrafeling van de geheimen van ons evenwichtssysteem

PRAKTISCH

09 okt 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Bij aandoeningen van het evenwichtsorgaan of het evenwichtssysteem (vestibulair systeem) wordt in de anamnese [wat in een gesprek tussen arts en patiënt aan informatie naar boven komt]en bij de behandeling veelal de nadruk gelegd op duizeligheid en vertigo, een probleem dat echter vrijwel uitsluitend bij plotselinge verschillen in functie tussen het rechter en linker evenwichtsorgaan ontstaat. Een functieverlies van het evenwichtsorgaan op zich is daardoor sterk onderbelicht geraakt. Inmiddels is echter duidelijk geworden hoe invaliderend een functieverlies van één of beide evenwichtsorganen kan zijn. Het komt veel vaker voor dan in het verleden gedacht werd, namelijk ongeveer vergelijkbaar met de incidentie [aantal nieuwe gevallen over een bepaalde tijdruimte] en prevalentie [aantal gevallen op duizend of honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking] van slechthorigheid. De situatie is bizar: een vrijwel volledige vestibulaire areflexie [afwezigheid van reflexen] wordt gemiddeld pas na 7 jaar gediagnosticeerd. De met een functieverlies geassocieerde meest voorkomende klachten, i.c. een verminderd gezichtsvermogen, een 12 x verhoogde valkans, angst en onzekerheid en vermijdingsgedrag worden frequent ten onrechte als primair psychisch geduid en niet in relatie gezien tot een mogelijke functiestoornis van het evenwichtssysteem. Dit is de reden waarom het cruciaal is een functieverlies van evenwichtsorganen te kunnen herkennen, begrijpen, zo mogelijk te voorkomen en te behandelen, en niet alleen te focussen op de behandeling van vertigo of duizeligheid.

De spreker zal uitgebreid ingaan op de rol die het voor velen onbekende vestibulair systeem speelt in het functioneren van de mens - van evenwicht tot bloeddrukregulatie - en het recente door Maastricht en Genève ontwikkelde kunstmatig evenwichtsorgaan (vestibular implant).

Spreker

Prof. dr. Herman Kingma studeerde Biologie en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, doctoreerde in de Biofysica in 1983 in Leiden, specialiseerde zich in de klinische fysica aan de Universiteit van Maastricht met als specialisatie vestibulologie [leer van het evenwichtsysteem] en was aldaar hoogleraar vestibulologie en hoofd van de evenwichtstafdeling bij de afdeling KNO [keel, neus en oren] in het MUMC+ [Maastricht Universitair Medisch Centrum], waar hij patiënten uit de gehele wereld in consult zag. Hij is nu als emeritus hoogleraar als wetenschappelijk onderzoeker en voorzitter van de Taskforce Russia nog steeds aan de UM werkzaam en is tevens aangesteld als hoogleraar Medische Fysica aan de Tomsk State University in Rusland. Hij publiceerde meer dan 300 wetenschappelijke artikelen, vele hoofdstukken in boeken, was en is promotor van vele doctorandi, was initiator en voorzitter van de international standardisation commitee op het gebied van vestibulaire aandoeningen. Hij was en is invited lecturer op vele honderden congressen en cursussen wereldwijd.

Klik hier voor de ppt.