Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Van Mesopotamië tot Irak: op zoek naar de bronnen van de beschaving

PRAKTISCH

26 feb 2018 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Virtuele reis naar Irak, gebaseerd op het eerste Nederlandstalige boek (P.De Groote & C.van de Cruys, 2001, Garant, 200 blz.) dat een alomvattend beeld geeft van deze culturele bakermat van onze beschaving. De lezing geeft een andere (en vooral niet-politieke) kijk op het getroffen land Irak (in het Midden-Oosten), dat in de toekomst weer een groot toeristisch potentieel zou kunnen hebben.

Dit zogenaamde “Tweestromenland” (van Tigris en Eufraat) wordt multidisciplinair benaderd. Er komen verschillende algemene aspecten aan bod: bronnenmateriaal, geografie, demografie, sociaal-culturele aspecten en economie. De rijke geschiedenis handelt over de oudheid, de islamisering, het Britse mandaat en de Republiek Irak (vanaf 1958). Uit de recente geschiedenis onthouden we uiteraard de rol van dictator Saddam Hoessein (tot zijn executie in 2006) en de Golfoorlogen.

Vervolgens verkennen we via een reisreportage (uit het jaar 2000) uitgebreid de hoofdstad Bagdad (zowel het oude als het moderne deel, gelegen aan de Tigris) en de omgeving met o.m. Samarra (moskee met de vergulde koepel) en het wereldberoemde Babylon (gelegen aan de Eufraat). We waren er naar aanleiding van onze functie als officiële Belgische waarnemers voor de Verenigde Naties bij de parlementsverkiezingen op 27 maart 2000 … de laatste die gewonnen werden door Saddam Hoessein.

Spreker

Prof. dr. Patrick De Groote behaalde aan de KU Leuven het diploma licentiaat aardrijkskunde en werd er later doctor in de wetenschappen met een proef¬schrift over de Belgische hotelsector. Hij was aan deze universiteit assistent en vervolgens docent toerisme aan het Coloma-Instituut te Mechelen, het Instituut Tunon te Brussel, de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer te Breda en de Hoge Hotelschool te Maas¬tricht. In 1986-1987 was hij Adviseur Toe¬risme van de Vlaamse Gemeen¬schapsmi¬nister van Cul¬tuur in Brussel. Daarna werd hij assistent, docent en hoogleraar aan de Economi-sche Hogeschool Limburg en aan de Universiteit Hasselt. Zijn onderwijs- en onderzoeksopdracht lag in het domein toeris¬me, transport, Cross Culture België/Europa/globalisering.

Hij is lid van meerdere nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen en nam deel aan tal van internationale congressen, studiereizen en projecten. Hij richtte aan de EHL / L¬UC de Post¬aca¬demische Vor¬ming Master in Toeris¬me-Mana¬ge¬ment op. Vanaf 2001 werkte hij mee aan de nieuwe Vlaamse interuniversitaire opleiding Master in Toerisme Management, georganiseerd aan de UAMS (University Antwerp Management School) en vanaf 2004 aan de KU Leuven.

Klik hier voor de ppt van de lezing.