Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Architectuur is kunst – architectuur is wetenschap - Prof. Dr. Jan Vanrie

PRAKTISCH

03 dec 2018 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Architectuur is kunst! Architectuur is wetenschap! Als er over architectuur gesproken wordt, lijken esthetiek en techniek vaak de boventoon te voeren, terwijl de misschien wel belangrijkste functie van architectuur soms wat op de achtergrond verdwijnt: architectuur geeft vorm aan de wereld waar ieder van ons dagelijks in beweegt, woont, werkt, speelt, studeert, eet of drinkt… De gebouwde omgeving kan met andere woorden dus een grote impact hebben op ons bestaan, zowel op het niveau van het individu als op het bredere, maatschappelijke vlak. Dit impliceert ook dat de manier waarop ruimtelijk ontwerpers naar “de mens” kijken, en vooral ook de manier waarop zij dit mensbeeld vervolgens in hun werk integreren, een belangrijke factor is voor hoe onze wereld opgebouwd wordt. Dit mensbeeld van ontwerpers evolueert in de loop van de geschiedenis, wat dan ook zichtbaar wordt in de architectuur. Vanuit dit perspectief zullen we enkele recente ontwerpparadigma’s bekijken die hier expliciet een stap verder in zetten en die, door de mens centraal in het ontwerpproces te plaatsen, ook expliciet de ambitie hebben om ons leven op een positieve manier te beïnvloeden.

Prof. dr. Jan Vanrie doctoreerde in de psychologie aan de KU Leuven. Hij is thans hoofddocent aan de faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt. Hij is coördinator van onderzoeksgroep ArcK en doceert vakken over menswetenschappen en onderzoeksmethodologie aan zowel architectuur- als interieurarchitectuurstudenten. Vanuit zijn eigen onderzoeksinteresse in waarneming, omgevingspsychologie, mensgericht ontwerpen, (ontwerpend) onderzoeksmethodologie en –didactiek, begeleidt hij momenteel ook verschillende doctoraten waarbij de relatie en de interacties tussen mensen en de (gebouwde) omgeving steeds centraal staan.