Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De kracht van planten en bacteriën voor de afbraak van explosieven op militaire schietvelden - Dr. Sofie Thijs

PRAKTISCH

15 okt 2018 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Een zuivere bodem, zuiver drinkwater en gezonde lucht zijn basiswaarden die de natuur ons geeft en die we graag als vanzelfsprekend aannemen. Toch is het niet zo goed gesteld met de kwaliteit van onze natuurlijke hulpbronnen in Vlaanderen, door verontreinigingen uit het verleden of door accidentele lozingen vandaag de dag. Aan het Centrum voor Milieukunde doet gastspreker als bioloog fundamenteel en toegepast microbieel onderzoek om tot oplossingen te komen voor een dubbel vraagstuk: hoe kunnen we milieuverontreiniging op een duurzame manier opruimen en hoe kunnen we de opbrengst en kwaliteit van gewassen verhogen. Net zoals het menselijke microbioom, de miljoenen bacteriën die op onze huid en in onze darmen leven, zijn ook planten gekoloniseerd door tientallen miljoenen bacteriën. De endofytische [in een plant levende] bacteriën hebben een unieke symbiose met hun gastheer, met wederzijdse voordelen. De natuur inzetten voor bodemsanering is veelbelovend, maar voor het welslagen is fundamentele kennis van de plant en de samenstelling en de activiteit van zijn geassocieerde micro-organismen van groot belang.

Tijdens haar doctoraatstudie onderzocht de gastspreker welke planten en micro-organismen het meest geschikt zijn om explosieven in de bodem af   te breken, een proces genoemd fytodegradatie. Ze bestudeerde het effect van de verontreiniging van op het niveau ecosysteem tot op het individuele niveau, in weefsels en ééncellige bacteriën. De crime site of delict was    een militair fort daterend uit de tijd van Napoleon. Met de laatste nieuwe DNA-methodes leverde de onderzoeksgroep voor het eerst met ongekende resolutie inzicht in de invloed van explosieven als factor van verontreiniging op het leven in de bodem. Honderd jaar na actief gebruik van trinitrotolueen (TNT), was er nog meer dan 5 % TNT aanwezig in de bodem. TNT heeft de microbiële gemeenschap tot op de dag van vandaag erg verstoord, maar de onderzoekers vonden ook zeer interessante bacteriestammen die TNT konden opeten. Deze goede bacteriën werden vervolgens in het lab vermenigvuldigd om ze te kunnen inzetten op het veld, met het doel de afbraak van explosieven te versnellen en plantengroei te stimuleren.

Er wordt geschat dat er 100 miljoen meer bacteriën leven op aarde dan sterren in het heelal en hiervan is slechts een fractie ontdekt. Als vervolg    op haar doctorale dissertatie doet de gastspreker momenteel postdoctoraal onderzoek aan de Waterloo University (Ontario-Canada) en aan de UHasselt. Ze helpt mee aan de ontwikkeling van een methode om de nog onontdekte micro-organismen te karakteriseren met mogelijks zeer veel potentieel voor milieu, landbouw en mens, en doet ze verder onderzoek met toepassingen naar de inzet van planten en bacteriën om bodem-, lucht- en waterverontreiniging op te ruimen en de plantengroei te stimuleren. Tijdens deze lezing neemt ze de cursisten graag mee naar de wereld van één van de kleinste micro-organismen op aarde doch met een grote ‘explosieve’ impact.

dr. Sofie Thijs studeerde Biologie aan de Universiteit Hasselt en Biomedische Wetenschappen met biostatistische verbreding aan de transnationale Universiteit Limburg. Haar doctoraat behaalde ze aan het Centrum Milieubiologie (CMK) van de UHasselt. Thans is ze postdoctoraal medewerker Microbiologie aan het CMK en postdoc. Microbiële Ecologie aan de Waterloo University in Ontario Canada. Ze behaalde meerdere wetenschapsprijzen o.m. in 2017 de Award New Scientist wetenschapstalent 2017.

Link naar de presentatie (Prezi)