Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De wonderbaarlijke verrijzenis van een doodgewaande taal - Prof. Dr. Mark Janse

PRAKTISCH

21 jan 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Wereldwijd worden nog ongeveer 6000 talen gesproken, waarvan de helft tegen het eind van deze eeuw uitgestorven zal zijn. Heel af en toe gebeurt er een klein wonder en verrijst een doodgewaande taal op miraculeuze wijze. Dat is wat professor Mark Janse tot zijn verrassing vaststelde, toen hij na dertien jaar studie van het Cappadocisch, een merkwaardige Grieks- Turkse mengtaal waarvan iedereen dacht dat ze uitgestorven was, in 2005 toch nog sprekers ontdekte in Griekenland. In zijn lezing vertelt hij over de geschiedenis van de Cappadociërs en hun talen, van de Hellenisering vanaf de Hittieten via de veroveringen door de Perzen en daarna door Alexander de Grote via de Byzantijnse periode met de Cappadocische kerkvaders Basilius de Grote, Gregorius van Nyssa en Gregorius van Nazianze en de verovering door de Turken in de laatste vier eeuwen van het Byzantijnse Rijk tot de volkerenruil tussen Griekenland en Turkije in 1923-1924 en de deportatie van de Cappadociërs uit hun oude vaderland in Turkije naar hun nieuwe vaderland in Griekenland. Daar aangekomen werden ze als ‘Turkse bastaards’ uitgespuwd vanwege hun barbaarse brabbeltaal. Ten einde raad besloten ze die niet meer door te geven aan hun kinderen, totdat die in    de jaren 1970 door UNESCO officieel aan de lijst van uitgestorven talen toegevoegd werd. In het tweede deel van zijn lezing vertelt professor Janse het boeiende verhaal van zijn speurtocht naar de laatste sprekers van het Cappadocisch, met talloze grappige en ontroerende anekdotes. Zijn passie voor de verstoten en verdrongen taal bezorgde hem de onvoorwaardelijke liefde en bewondering van haar sprekers, die hem de eretitel ‘Ambassadeur der Cappadociërs’ gaven en hem voor eeuwig in hun armen en hart gesloten hebben. In 2014 verscheen de documentaire ‘Last Words’ over de impact van het onderzoek van professor Janse op de Cappadociërs, die opeens tot het besef kwamen dat de laatste sprekers van hun (groot)moedertaal stokoud of overleden waren.

Prof. dr. Mark Janse is onderzoeksprofessor in het Oud- & Kleinaziatisch Grieks aan de Universiteit Gent. Sinds 2017 is hij als Research Associate in Greek Linguistics verbonden aan de Harvard-Universiteit en vanaf 2018 als Visiting Professor in the History of the Greek Language aan de Princeton-Universiteit. Hij heeft talrijke internationale onderscheidingen gekregen, waaronder een dubbele aanstelling als Visiting Fellow van het prestigieuze All Souls College in Oxford. Zijn onderzoek bestrijkt de volledige, drieduizendjarige geschiedenis van het Grieks, van Homerus via de Griekse Bijbel tot de hedendaagse Griekse dialecten. Hij is auteur van meer dan honderd artikelen en redacteur van een veertigtal boeken, en is een veelgevraagd spreker, met meer dan 200 lezingen en seminaries aan Europese en Amerikaanse universiteiten. Zijn ontdekking van het Cappadocisch kreeg ruime aandacht in de media en blijft ook vandaag tot de verbeelding spreken. Zo was hij vorig jaar nog te gast bij Koen Fillet en Sven Speybroeck in ‘Interne Keuken’ op Radio 1 naar aanleiding van de documentaire ‘Last Words’, die officieel geselecteerd werd op een tiental internationale filmfestivals.