Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Is waterstof de brandstof van de toekomst? Een blik op het energielandschap vandaag en morgen - Dr. Jan Rongé

PRAKTISCH

28 jan 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


In onze energievoorziening zijn grote veranderingen op til. Om te begrijpen hoe de energievoorziening er in de toekomst zal uitzien, is het belangrijk te kijken naar het energielandschap vandaag. De energiebevoorrading kan opgedeeld worden in drie stappen, met energie-omzettingen bij elke stap. Energie wordt geput uit een energiebron, die wordt omgezet in een bruikbare energiedrager, die ten slotte bij de eindverbruiker terechtkomt.

De energiebron bepaalt in grote mate de duurzaamheid. Vandaag worden voornamelijk fossiele brandstoffen gebruikt, die eindig zijn en gepaard gaan met vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. De gekozen energiedrager heeft een grote impact op de benodigde infrastructuur. Denk maar aan het wereldwijd transport van olie of de distributie van aardgas en elektriciteit.

Eindverbruikers zien meestal enkel de energiedrager, maar niet de energiebron. Zo is het moeilijk te weten of onze stroom nu echt groen is, en zelfs gas zal in de toekomst grijs dan wel groen zijn.

In de toekomst wil men veel meer gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Vandaag produceren die echter enkel elektriciteit. Nochtans heeft onze samenleving momenteel veel meer nood aan brandstoffen dan aan elektriciteit. Denk maar aan transport, verwarming en industriële processen.

De grote uitdaging voor de toekomstige energievoorziening draait dus rond   de energiedrager. Zo is hernieuwbare elektriciteit efficiënter en eenvoudiger te maken, maar moeilijk op te slaan. Hernieuwbare brandstoffen zijn dan weer heel flexibel wat betreft gebruik, opslag en transport, maar zijn moeilijker te produceren.

De eenvoudigste en meest efficiënte manier om een brandstof te maken uit hernieuwbare bronnen is het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van elektrische energie: 2 H2O → 2 H2 + O2

Deze omzetting zal dan ook een erg belangrijke rol spelen. De waterstof die zo geproduceerd wordt, is misschien wel de brandstof van de toekomst.

Maar ook waterstof kan grijs, groen en zelfs blauw zijn. Energie is dus een complexe materie. In deze lezing zal de gastspreker trachten een inzicht te geven in enkele basisbegrippen en toekomstige technologieën, wat nodig is om het debat correct te kunnen voeren en interpreteren.

Dr. Jan Rongé is postdoctoraal onderzoeker bij het FWO-Vlaanderen [Fonds voor Weztenschappelijk Onderzoek] en is verbonden aan het onderzoekscentrum ‘Surface Chemistry and Catalysis’ van de KU Leuven. Hij studeerde er bio- ingenieurswetenschappen en behaalde er in ook het doctoraat. In het academiejaar 2014-15 was hij PhD-onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge. Als jonge onderzoeker kreegf hij zowel voor zijn onderzoek als voor de presentatie ervan meermaals een ‘honour of award’.