Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Plasma: het nieuwe wapen tegen klimaatopwarming - Prof. Dr. Annemie Bogaerts

PRAKTISCH

07 jan 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Materie kan bestaan in verschillende aggregatietoestanden. De bekendste zijn vaste stof, vloeistof en gas. Er bestaat echter ook een vierde aggregatietoestand, nl. plasma. We bedoelen hiermee niet bloedplasma, maar wel plasma als geïoniseerd gas. Dit wil zeggen dat er naast neutrale atomen of moleculen ook ionen en elektronen in dit plasma voorkomen. De elektronen doen dan weer andere reactieve deeltjes (zoals radicalen en ook geëxciteerde atomen en moleculen) ontstaan. Al deze deeltjes kunnen met elkaar reageren, en dit maakt plasma’s zo interessant voor vele toepassingen.

Eigenlijk is plasma onmisbaar voor ons leven. De zon is nl. een plasma, en meer dan 99% van het zichtbare heelal is in plasma-toestand. Op aarde komt plasma ook voor, bv. onder de vorm van bliksem. Naast deze natuurlijke plasma´s worden plasma´s ook door de mens aangemaakt, bv. om kernfusie te realiseren, in de hoop zo het grote energievraagstuk op te lossen. De plasmareactoren die hiervoor gebruikt worden, kun je vergelijken met een soort miniatuurzonnen. De fusieplasma’s werken bij heel hoge temperaturen (miljoenen graden celcius), maar er bestaan op aarde ook plasma’s die werken bij kamertemperatuur en die opgewekt worden door elektrische energie. Dit zijn de zgn. gasontladingsplasma’s, die in allerlei domeinen toepassing vinden, zoals het fabriceren van chips in de micro-elektronica of het afzetten van dunne beschermende laagjes op bv. zonnebrilglazen, en ook als lasers, lampen (bv. TL-buizen), plasma-TV´s, ... Ook voor biomedische en milieu-toepassingen worden deze plasma’s de laatste jaren meer en meer ingezet. Zo gebeurt er veel onderzoek naar het gebruik van deze plasma’s voor de behandeling van kanker, chronische wonden en littekens, en ook voor sterilisatie. Voor milieu-toepassingen worden plasma’s gebruikt voor luchtzuivering (bv. de afbraak van vluchtige organische componenten) en wordt er ook veel onderzoek gedaan naar de omzetting van broeikasgassen naar meer waardevolle chemische producten en nieuwe brandstoffen.

In deze lezing zal eerst toegelicht worden hoe plasma’s juist werken, en er zal een overzicht gegeven worden van de verschillende soorten plasma’s, gaande van de zon, bliksem, fusie-plasma’s tot de zgn. gasontladingsplasma’s en hun vele toepassingen, waarbij vooral zal worden toegelicht hoe plasma kan helpen om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Prof. dr. Annemie Bogaerts studeerde scheikunde aan de Universiteit Antwerpen. Ze doctoreerde ook aan deze universiteit. Zowel haar masterdiploma als het doctoraat behaalde zij met grootste onderscheiding en felicitaties van de jury. Na haar doctoraat was ze als postdoc verbonden aan het ISAS (Dortmund – Duitsland) en aan de University of Florida (VS). Daarna was ze FWO-postdoc [Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek] en in 2012 werd ze voltijds professor aan de Universiteit Antwerpen. Van 2013 tot 2016 met de titel van Francqui Distinguished Research Professor.