Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Europa in een verstoorde wereld - Baron Frans van Daele

PRAKTISCH

23 sep 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


In deze openingslezing zal de spreker vooral de geo-strategische gevolgen van de ongebreidelde globalisering bespreken. Tegen deze achtergrond zal hij nader ingaan op de actuele concrete pijnpunten in de Europese Unie en de achterliggende wrijvingen en spanningen. Vanuit die gezichtshoek zal hij de taken aangeven die na het huidige Europese verkiezingsjaar door de Unie zullen moeten worden aangepakt.

Baron Frans van Daele studeerde Romaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. In zijn carrière in de Belgische diplomatie was hij adjunct- vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, Directeur-Generaal van de Politiek, Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie, ambassadeur in de Verenigde Staten en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Van 2010 tot 2012 was van Daele kabinetschef van Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, en sloot daarmee zijn diplomatieke carrière af. Hij wordt algemeen gezien als een man die achter de schermen compromissen uitwerkt, met een scherp oog voor de uitvoerbaarheid daarvan. De diplomaat werkte zo mee aan het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice (2001) en de Verklaring van Laken, die leidden tot het Verdrag van Lissabon. In 2013 werd van Daele aangesteld als kabinetschef van koning Filip. De voormalige diplomaat beschikt over een uitgebreid internationaal contactennetwerk. In 2002 werd hem de erfelijke titel van baron verleend. Naast zijn professionele bezigheden is van Daele bestuurder van de KU Leuven en sinds 2008 voorzitter van de Alumni Lovanienses. Hij is bestuurder van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, van de Belgian-American Educational Foundation, van de Stichting Baillet-Latour en van de Arenberg-stichting. Op 2 november 2017 benoemde koning Filip hem tot Minister van staat voor de uitmuntende diensten die hij aan vorst en vaderland heeft bewezen.