Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Flirten in #MeToo-tijden: wanneer worden avances in juridisch opzicht transgressies? - Prof. Dr. Liesbet Stevens

PRAKTISCH

07 okt 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


#MeToo, en Belgische voorlopers ervan zoals de reportage Femme de la rue en #WON, beroerden de afgelopen jaren de sociale media en de publieke opinie. Bij velen, vrouwen én mannen, opende de aandacht voor dit fenomeen de ogen voor de omvang en impact van seksuele intimidatie. Voor het eerst groeide een breed maatschappelijk besef dat vrouwen en mannen op een andere manier met dit fenomeen te maken krijgen.

Maar waar liggen de grenzen dan precies? Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe kun je vermijden andermans grenzen te overschrijden? En hoe kan dit fenomeen bestreden worden? Want als het recht ingezet wordt tegen seksisme, lokt ook dat vaak commotie en kritiek uit, zoals in 2014 toen de Seksismewet het licht zag en in 2018 bij de eerste veroordeling op basis van deze wet.

De spreker gaat in op de vragen wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is, hoe het kan vermeden worden en welke rol het recht en het beleid kunnen en moeten spelen in de strijd tegen seksisme.

Prof. dr. Liesbet Stevens behaalde in 1993 aan de KU Leuven een baccalaureaat in de filosofie en in 2002 promoveerde ze er tot doctor in de rechten. Ze zet zich al haar hele loopbaan in voor een gelijkwaardige samenleving en de bescherming van kwetsbare personen. In haar publicaties legt ze zich voornamelijk toe op het strafrechtelijk kader met betrekking tot de integriteit van personen. Sinds 2002 doceert ze aan de KU Leuven het vak ‘seksueel strafrecht’. Ze is er verbonden aan het Interfacultair Instituut voor familiale en seksuologische wetenschappen.
Van 2004 tot 2009 werkte ze als raadgever gelijke kansen voor de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. In 2008 werd ze lid van de Raad van Bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
Sinds september 2014 is ze adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.