Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

In de ban van de wetenschap: capita selecta uit de wetenschappelijke integriteit - Prof. Dr. Wim Pinxten

PRAKTISCH

04 nov 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Loopbanen in de wetenschap zijn veeleisend. Het permanente streven naar vooruitgang, innovatie en excellentie vergt veel inzet en passie van wetenschappers. Die inzet en passie vertalen zich echter lang niet altijd in succes: goed werk is geen garantie voor een succesvolle carrière. Integendeel, in sommige gevallen kan goed werk leveren de loopbaan zelfs ernstige schade toebrengen. Dit komt in belangrijke mate door de manier waarop wetenschappers geëvalueerd worden en hun output gemeten wordt.

Wetenschappers die het beste uit hun carrière willen halen, staan dan ook vaak voor belangrijke dilemma’s. Gaan ze voor de ideeën waar ze echt in geloven of voor de ideeën die iets opleveren? Zetten ze in op snel resultaat of durven ze op langere termijn denken? In de omgang met zulke dilemma’s worden wetenschappers soms verleid tot foute prioriteiten, bedenkelijke wetenschapsvoering of zelfs regelrechte wetenschapsfraude. Hiervan getuigen de talrijke berichten in de vakliteratuur en de media over schendingen van de wetenschappelijke integriteit.

In deze lezing wordt succes in de wetenschap kritisch beschouwd. Een selectie aan problemen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit wordt toegelicht en een studie van de Vlaamse wetenschappelijke cultuur voorgesteld. Tot slot wordt ook de studie van wetenschappelijke integriteit zelf onder de loep genomen.

Prof. dr. Wim Pinxten is hoofddocent medische ethiek aan de faculteit geneeskunde en levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt. Hij is licentiaat in de godsdienstwetenschappen, kandidaat in de rechten, master in de toegepaste ethiek en behaalde een doctoraat in de biomedische wetenschappen.
Zijn onderzoek richt zich op de ethische aspecten betreffende onderzoek en zorg voor kwetsbare individuen en groepen. Hij doceert medische ethiek aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen en is lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, de Commissie Medische Ethiek van de Universiteit Hasselt, de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Hasselt en de Institutional Review Board van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.