Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Vurige tongen of te vuur en te zwaard? De gewelddadige geschiedenis van het vroege christendom - Prof. Dr. Danny Praet

PRAKTISCH

02 dec 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Hoe heeft het christendom zich de eerste eeuwen verspreid, en waarom was het eigenlijk succesvol? Was het vroege christendom gewelddadig? Is de eigenlijke kerstening gebeurd met geweld, door een fanatieke minderheid, gesteund door de militaire macht van bekeerde keizers of was het een spontane evolutie? Op deze vragen wil de spreker een evenwichtig antwoord bieden vanuit recente inzichten in de geschiedenis van het christendom.

Het christendom vereerde al snel zijn martelaren en claimde dat dit ook deel uitmaakte van zijn aantrekkingskracht. Tertullianus zei rond 200 dat zijn religie door de vervolgingen net gegroeid was: “Het bloed van de christenen is als zaad: semen est sanguis christianorum.” Maar hoeveel van die vervolgingen zijn er eigenlijk geweest? Candida Moss publiceerde in 2014 een boek met als titel “The myth of persecution”. Hoe heeft het christelijke keizerrijk vanaf de vierde eeuw andersdenkenden behandeld? Catherine Nixey claimde in 2017 in een boek getiteld “Eeuwen van duisternis” dat het christendom de antieke cultuur vernietigd had. Deze lezing wil een afgewogen inzicht bieden in het aandeel van overtuiging maar ook van zachte en harde dwang waardoor het christendom de dominante godsdienst van het Romeinse Rijk geworden is. Veel gebieden die in de zesde eeuw christelijk waren, zijn na de zevende eeuw overgegaan tot de islam, dus een korte vergelijking met bekering van christenen tot de islam vanaf de zevende eeuw kan ook een licht werpen op de overgang van heidendom naar christendom een paar eeuwen voordien.

Prof. dr. Danny Praet is hoogleraar Antieke en Middeleeuwse Wijsbe- geerte aan de Universiteit Gent en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Kunsten en Wetenschappen. Hij doceert ook de geschiedenis van het christendom en organiseert jaarlijks een lezingenreeks voor het Gentse CSCT, Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities. Hij publiceerde over de kerstening van het Romeinse Rijk reeds in de jaren ’90 De God der goden (Pelckmans), en recent een bundel over Philosophy of War and Peace (VUB Press). In mei 2019 verschijnt bij Hannibal een rijkelijk geïllustreerd over- zichtswerk over het Lam Gods.