Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Autonoom rijden gaat niet vanzelf - Prof. dr. Tom Brijs

PRAKTISCH

22 mrt 2021 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in ongeveer 90% van de verkeersongevallen een menselijke oorzaak gezocht  dient te worden. Autofabrikanten en wetenschappers spiegelen ons daarom voor dat zelfrijdende auto's het aantal verkeersongevallen in de (verre) toekomst drastisch zullen doen dalen. Immers, doordat de mens niet langer de bestuurder is van het voertuig, wordt een belangrijke falende factor in ons verkeerssysteem uitgesloten. Zelfrijdende auto's worden bovendien niet moe tijdens een lange rit, zijn niet dronken, zijn niet afgeleid door gsm-gebruik, houden zich aan de verkeersregels, kunnen veel sneller reageren, enzovoort. In de tussenliggende stappen naar dat volledig autonoom rijden zal er echter nog een complex samenspel plaatsvinden, waarbij op sommige momenten een deel of het geheel van de rijtaken kunnen worden uitgevoerd door het voertuig (bijvoorbeeld op een autosnelweg), terwijl in bepaalde complexe omstandigheden de bestuurder toch zelf controle dient uit te oefenen (bijvoorbeeld bij het verlaten van de autosnelweg naar het onderliggend wegennet). Deze zogenaamde “overdracht van controle”-situaties kunnen problematisch zijn wanneer de bestuurder te laat of niet reageert, er verwarring ontstaat over wie wanneer verantwoordelijk is, enzovoort. In deze tussenliggende fases naar de zelfrijdende auto is de verkeersveiligheid daarom zeker niet gegarandeerd. Bovendien worden meer en meer vragen gesteld over de wenselijkheid van zelfrijdende auto's. Zijn ze wel het vervoersmiddel van de toekomst? Worden onze steden terug leefbaar wanneer zelfrijdende auto's zich buiten de stad parkeren? Gaan we zelf nog een zelfrijdende auto bezitten, of gaan we straks enkel nog auto's delen en ontlenen wanneer we ons wensen te verplaatsen? Deze en andere vragen komen allemaal tijdens de lezing aan bod.

 

Prof. dr. Tom Brijs studeerde  handelsingenieur beleidsinformatica aan de UHasselt (toen nog  LUC). Onder promotorschap van Prof. Gilbert Swinnen en Prof. Koen Vanhoof kreeg hij de mogelijkheid om aan deze universiteit een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen te starten. Het doctoraat (2002) handelde over het ontdekken van patronen van aankoopgedrag van consumenten in grote gegevensbestanden van supermarkten met behulp van technieken uit de artificiële intelligentie. Eerder toevallig paste hij in een onderzoeksproject voor de overheid deze computertechnieken ook toe op ongevalsgegevens welke verzameld werden door de politie. Al snel bleek dat er een groot potentieel verborgen lag in verkeers- en mobiliteitsdata waar toen nog relatief weinig mee gebeurde. Tijdens zijn door het FWO-Vlaanderen gefinancierd postdoctoraal onderzoek richtte hij samen met Prof. Geert Wets en Prof. Koen Vanhoof het onderzoeksinstituut IMOB op (Instituut voor Mobiliteit) dat nu ongeveer 50 personeelsleden telt. Al vrij snel kwam er de in Vlaanderen unieke opleiding Verkeerskunde (nu Mobiliteitswetenschappen) bij.

Prof. dr. Tom  Brijs is vandaag gewoon hoogleraar in de School voor Mobiliteitswetenschappen en vicedirecteur van IMOB. Hij coördineert er het onderzoek naar verkeersveiligheid, meer bepaald naar de complexe interactie tussen mens, voertuig en wegomgeving. Sinds 2019 is hij de wetenschappelijke coördinator van het Horizon 2020 onderzoeksproject genaamd 'i-DREAMS', gefinancierd door de Europese Commissie (6,3 miljoen euro) waarin hij een team leidt van 13 Europese universiteiten en bedrijven, verspreid over 8 landen.