Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Komt er een tweede ambtstermijn voor Donald Trump?- Prof. dr. Bart Kerremans

PRAKTISCH

12 okt 2020 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Trumps overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november 2016 kwam voor de meesten totaal onverwacht, voor hemzelf incluis. Het leverde een atypisch presidentschap op. Met een president die door een aparte combinatie van kiezersgroepen werd verkozen – een deel kiezers die klassiek republikeins zijn en een deel kiezers die dat juist niet zijn – en met een opvallende persoonlijkheid kregen we een onconventioneel presidentschap, een presidentschap dat de grenzen van de presidentiële macht voortdurend aftast en uitdaagt, dat de traditionele politieke breuklijnen doorbreekt en vanuit een geheel eigen opvatting naar de wereld kijkt en handelt en daarbij geen enkel risico lijkt te schuwen. Een presidentschap ook dat een belangrijk deel van de Republikeinse beleidsagenda heeft weten te realiseren en dat tegelijkertijd de Republikeinse Partij heeft veranderd. Kan deze president de test van de kiezer (opnieuw) doorstaan of hebben de Democraten hier een antwoord op dat Amerika voldoende kan bekoren? We zoeken het antwoord door een kijk te nemen in dit presidentschap, de beloftes van 2016, waarom ze wel en niet werden waargemaakt, de kiezers achter Trump en het Democratische antwoord in de strijd om het Witte Huis in 2020.Prof. dr. Bart Kerremans studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij doctoreerde er in 1994 met een proefschrift ‘Besluitvorming en integratie in de externe economische betrekkingen van de Europese Gemeenschap’. Hij is thans gewoon hoogleraar internationale politieke economie en Amerikaanse politiek aan de KU Leuven. Hij specialiseerde zich in onderzoek naar het externe handelsbeleid van de Verenigde Staten en van de Europese Unie, vooral dan wat hun onderlinge handelsbetrekkingen aangaat, en met bijzondere aandacht voor de Amerikaanse interne besluitvorming op dit vlak. Hij is decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Hij was gastprofessor aan de Universiteiten van Maastricht, Lille, Illinois en Washington.