Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


Over Seniorenuniversiteit

SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMEEN

De Seniorenuniversiteit Hasselt zorgt jaar na jaar voor een sterk gevarieerd aanbod van een 26 tal lezingen op wetenschapsjournalistiek niveau voor senioren. Bovendien biedt het zijn leden jaarlijks een culturele daguitstap en een meerdaagse culturele reis aan. De organisatie is in handen van een stuurgroep, die bestaat uit vrijwillige medewerkers van de UHasselt. Mede hierdoor is de Seniorenuniversiteit  nauw verankerd met de UHasselt. Het is nu een onderdeel van het onderwijsaanbod van de UHasselt.
Sinds het academiejaar 2019-2020 is de stuurgroep dan ook uitgebreid met een medewerker van Wetenschapscommunicatie van de UHasselt en wordt de vicerector Onderzoek op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Seniorenuniversiteit.