menu

SeniorenUniversiteit


Over Seniorenuniversiteit

SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WELKOMSTWOORD


Beste Cursisten,

Eind september 2016 mochten we ons 38e academiejaar openen. Door het steeds verder stijgende aantal cursisten hebben we voor vorig academiejaar de opdeling tussen een A-cyclus en een B-cyclus verlaten. Ook kregen de zittende cursisten voorrang om opnieuw in te schrijven. Pas na de voorrangsperiode kregen nieuwe aanvragers de mogelijkheid om een jaarabonnement te nemen. Al bij al is dit vlot gegaan. Maar na registratie van een 630-tal inschrijvingen werd deze afgesloten. Een 100-tal aanvragers kwam op een wachtlijst.

Voor het academiejaar 2016-17 zullen we de inschrijvingen op dezelfde wijze laten verlopen. De huidige abonnees krijgen tot einde mei 2016 dus opnieuw voorrang. Daarna kunnen de personen op de wachtlijst inschrijven. Hun voorrangsperiode loopt tot midden juni. Nadien zijn er de vrije inschrijvingen. Indien er in totaal een 650-tal zijn geregistreerd, worden de inschrijvingen weer afgesloten.

In deze programmabrochure krijgen jullie een ruime toelichting bij het programma van de lezingen  en  bij  de  eendaagse  en  meerdaagse culturele reizen. Zoals jullie terecht mogen verwachten, is het pallet van de wetenschappelijke lezingen breed gespreid over domeinen van de humane wetenschappen en van de exacte en medische wetenschappen. Ook voor dit academiejaar zochten we gastdocenten in alle Vlaamse universiteiten en bij de Universiteit Maastricht.

We zien jullie daarom graag terug op maandag 26 september aanstaande voor de openingslezing van het academiejaar 2016-17. Geniet nog van een hopelijk zonnige vakantie.

namens de stuurgroep
Willy Goetstouwers, Voorzitter van de stuurgroep