Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


Programma

SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EENDAAGSE CULTURELE UITSTAP 2017

MAART 2017


Eendaagse culturele uitstap – Turnhout

Dat de Romeinen het Kempenland al Taxandria noemden, bewijst dat het hier om oude cultuurgrond gaat.
Op het kruispunt van belangrijke handelswegen ontstond de stad vermoedelijk onder de bescherming van het jachtkasteel van de hertogen van Brabant, dat al vóór 1100 bestaan zou hebben. In het stadswapen is dit jachtverleden duidelijk. Rond 1212 kregen de bewoners stadsrechten. In de archieven van de Abdij van Tongerlo duikt het toponiem Turnholt voor het eerst op in 1186. Een jaar later vermelden de Archives nationales de Paris de naam Turneholt. In diezelfde archieven wordt de naam Turnhout in 1212 vermeld. De naam zou dan wijzen op het jachtslot en betekent evenveel als “toren in het bos”. Maria van Brabant kreeg het zeven dorpen omvattende “Land van Turnhout” als bruidsschat in 1356. Zij stichtte het Begijnhof (1372), de Priorij van Corsendonck en het kapittel van de Sint Pieterskerk. De stad werd het marktcentrum van het gewest. Met zijn twee zonen haalde Antoon van Bourgondië, zoon van Philips de Stoute, soms de vergadering van de Staten van Brabant naar Turnhout, zodat het in die tijd wel eens “Klein Brussel” werd genoemd.

Turnhout is nu één van de grotere steden in de Antwerpse Noorderkempen. Het ligt aan de toeristische Taxandriaroute in een langzaam dalend vlak landschap op de waterscheiding van het Maas- en Scheldebekken. De stad telt ongeveer 43.000 inwoners.

Het rijke historische verleden wordt weerspiegeld in tal van eeuwenoude gebouwen met onder andere: het kasteel van de Hertogen van Brabant, een waterslot met als oudste deel een indrukwekkende meestertoren -de donjon-. Na een bewogen geschiedenis werd het aangekocht door de provincie. De laatste hand wordt gelegd aan de restauratiewerken. Het gebouw biedt onderdak aan het gerechtshof.

In het Begijnhof staat de barokke Begijnhofkerk uit 1665. Waar nu de Sint Pieterskerk verrijst, zou in de 8e eeuw al een houten kerkje gestaan hebben. Alleen in de onderbouw van de westertoren zitten overblijfselen van de 13e eeuwse oorsprong. Het koor dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw. In de toren hangt een oude beiaard van 53 klokken.

Er zijn meerdere interessante musea zoals het museum “Carta Mundi” van de speelkaartenfabriek, enig in de Benelux. Het werd in 1969 geopend. Pieter Corbeels en zijn leerjongen J.P. Brepols zijn de grondleggers van de papiernijverheid in Turnhout (1976). Verder zijn er ook het Meduceum, opgericht ter nagedachtenis van dokter Paul Janssen, het Taxandriamuseum en het Natuurpunt Museum.

Kortom, Turnhout is een stad met veel aspecten, een bezoek zeker waard.