Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


Programma

SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UPDATE CORONAVIRUS

Beste cursisten,


Spijtig genoeg hebben we jullie reeds eerder moeten melden dat de drie lezingen voor het paasverlof moesten geannuleerd worden. Twee ervan hebben we intussen opgenomen in het programma 2020-2021. We gingen er nog vanuit dat na het paasverlof de lezingen terug konden hervat worden. Fout! De rectoren van de Vlaamse universiteiten hebben intussen alle colleges die in auditoria plaatsvinden geschorst tot het einde van het academiejaar.


Jullie zien het dus reeds aankomen. Ook wij vinden het daarom aangewezen om de nu nog resterende lezingen niet te laten doorgaan. Dit is echt niet de afsluiter die jullie van ons gewoon zijn na een verder geslaagd academiejaar.

Liefst zeven lezingen dienden door de coronacrisis weg te vallen. Daarom is  beslist dat bij hernieuwing van het abonnement jullie slechts € 60,00 (i.p.v. € 75,00) moeten betalen. Op 11 mei 2020 hadden we graag de lezing ‘Beethoven, de grote geweldenaar’ laten doorgaan. Na de lezing zouden we dan het academiejaar met een drink kunnen afsluiten. Het mocht spijtig genoeg niet zijn. Laat ons nu maar uitkijken naar de openingslezing van het academiejaar 2020-2021 op 28 september 2020. 


Verzorg jullie goed, volg de maatregelen die de overheid ons oplegt en hou vooral de moed erin. Alleen zo kunnen we samen deze corona-oorlog winnen. 


Met vriendelijke groet,


Willy Goetstouwers
voorzitter Seniorenuniversiteit Hasselt